لوگو امرداد

گهنبار پایان تابستان، دو نوبت در خانه‌ی نرگس برگزار می‌شود

گهنبار پایان تابستانانجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران گهنبار پایان تابستان را در دو نوبت گرامی می‌دارد.
آیین گهنبارچهره‌ی پیتَه شَهیم گاه روز زامیاد ایزد و شهریور ماه در گاهشمار زرتشتی، برابر با آدینه 23 شهریورماه 1397 خورشیدی در ساعت 10 بامداد و ساعت 16 در خانه‌ی نرگس برگزار می‌شود. 

آفرینگان گهنبار  ساعت 10 بامداد به نامگانه  روانشادان ١– سهراب كیخسرو خان بدر مباركه. سهراب رستم ماوندادی قاسم آبادی. كیخسرو مهربان خان بدر مباركه. كشور اردشیر حقیقت(خان بدر مباركه). خدابخش خداداد بهمردی چمی. گوهر مرزبان سلامتی تفتی. ٢- بهرام رستم پشوتنی زاده. همایون خسرو پشوتنی زاده. بانو جمشید پشوتنی زاده. مروارید پشوتنی زاده. ٣ -اردشیر كیقباد خسرویانی. فیروزه اردشیر تیراندازی. ٤- وفادار خداداد بهرامشاهی راحت‌آباد. پریدخت بهمرد جوانمردی راحت‌آباد. رستم وفادار جوانمردی راحت‌آباد. خداداد وفادار بهرامشاهی راحت آباد. جمشید شهریار جم  خسرویانی رحمت‌آبادی. بانو خدارحم خسرویانی رحمت‌آ‌‌بادی. شهریار جمشید خسرویانی. لعل وفادار خسرویانی. ٥- فولاد مهربان مهر. دولت بهرام كیوانی. مهربان گودرز مهروانجی. سرور فولاد سروران. بهرام اردشیر كیوانی. فرنگیس خداداد كیوانی. جمشید گودرز مهروانجی. مهرداد افلاطون اشوییان. ٦-مهرداد افلاطون اشوییان. مروارید  بهمن دینیار. مهربانو بهمن دینیار. فرنگیس بهمن دینیار. دینیار بهمن دینیار. فرخ هرمزدیار اورمزدی. رستم خدابخش اشوییان. بانو بهرام اشوییان. ٧- جمشید اردشیر خدابخشی چمی. بانو بهرام بمان. شیرین نوذر. فریدون جمشید خدابخشی چمی. شیرین فریدون جمشید خدابخشی چمی. مهربان فریدون خدابخشی چمی. زمرد مهربان. شیرین كیخسرو. اردشیر خدابخش. فیروزه اردشیر، خوانده می‌شود.

آفرینگان گهنبار ساعت 16 به نامگانه روانشادان. ١-ارباب كیخسرو شاهرخ. ٢-مهربان خسرو منوچهری كلانتری. فریدون خداداد كیانی راحت‌آباد. خداداد فریدون كیانی راحت‌آباد. گلچهره بهرام معروف. سیمیندخت رستم نمیرانیان. ٣- داراب مهربان. بهدین همایون اسفندیار خسروی زین‌آبادی. مهربان رستم فولاد. شاربانو وفادار زین آبادی. همایون خدابخش زین‌آبادی. ٤-مهربان شهریار پور تیرانداز راحت‌آبادی. فرنگیس هرمزدیار كامران راحت‌آبادی. هرمزدیار وفادار كامران راحت‌آبادی. سلطان دینیار كامران راحت‌آبادی وفادار اردشیر ظهرابیان راحت‌آبادی. ٥-فرهاد رستم. رستم مرزبان. گوهر شهریار مرزبانی زین‌آبادی. كیخسرو فرهاد دلیری. سرور ماهیار لهراسبی. ٦- اسفندیار خدابخش پور رستمی مباركه. خدابخش مهربان پور رستمی مباركه. مهربانو بهرام كیانی. گلستان خدامراد مباركه. پریدخت پور رستمی مباركه. مهربان بهرام رستمی مباركه. ٧- از بهرت اشوی هماروانان خوانده می‌شود.
گفتنی است، چَهره‌ی گهنبار پایان تابستان بزرگ (پیته شهیم) از 21 تا 25 شهریورماه خورشیدی است و زرتشتیان آن را هنگامه‌ی آفرینش زمین می‌دانند.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-22