تارنمای خبری امرداد
«باد» روز خجسته باد

دستبندهای تیروباد را با آرزوهای نیک به باد می‌سپاریم

روز بادایزد از تیرماه زرتشتی هنگام به باد سپردن دستبندهای تیروباد همراه با آروزهای نیک فرا رسید.

امروز 19 تیرماه خورشیدی که در گاه‌شمار زرتشتی «باد» نام دارد بنابر آیین دیرین نیاکانی، زرتشتیان دستبندهای تیروباد را که از جنس ابریشم نازک و مجموعه‌ای از هفت رنگ تابیده به نشانه‌ی رنگین‌کمان است و آن‌ را در روز تیر از تیرماه، برابر با جشن تیرگان (13 تیرماه در گاهشمار زرتشتی و 10  تیرماه خورشیدی) به یاد جانفشانی آرش کمانگیر بر دست بسته‌اند، از دست باز کرده و همراه با آرزوهای نیک به باد یا آب روان می‌سپارند.

همراه با باز کردن دستبندهای تیر و باد چکامه‌ی زیر خوانده می‌شود:

تیر برو باد بیا  /  اندوه برو شادی بیا

رنج برو روزی بیا  /  خوشه‌ی مُرواری بیا

زرتشتیان برابری نام روز و نام ماه در گاهشمار زرتشتی را جشن ماهیانه برگزار می‌کنند. جشن تیرگان یکی از جشن‌های ماهیانه است. جشن تیرگان بنابر گاهشمار زرتشتی روز تیر از ماه تیر، برابر با ۱۰ تیرماه در سالنمای رسمی کشور برگزار می‌شود.

سبب پیدایش جشن تیرگان نیز مانند بسیاری از آیین‌های دیگر در فرهنگ ایرانی با رویدادی سرنوشت‌ساز از تاریخ زندگی ایرانیان باستان هماهنگی یا پیوند یافته است.

گروهی این جشن را یادگار پیروزی ایرانیان بر تورانیان می‌دانند. زمان پادشاهی منوچهر پیشدادی، پس از به دست گرفتن بخش‌های بسیاری از سرزمین ایران از سوی سپاه افراسیاب، قرار بر این گذاشته شد که از سوی سپاه ایران از سرزمین تبرستان، تیری رها شود و در هر جا به زمین فرود آید، مرز ایران و توران شناخته شود. بنابراین آرش، جوان دلیر ایرانی، جان بر کف و با تمام توان تیری را از کمان رها ساخت. این تیر در باور استوره‌ای از سوی ایزد باد همراهی شد و در کنار رودخانه‌ی جیحون بر درختی نشست و مرز ایران و توران را آشکار کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید