تارنمای خبری امرداد
فروزه‌ی دادگری و دادگستری

هجدهمین روز از تیرماه زرتشتی

هجدهمین روز از تیرماه زرتشتی دادگری و دادگستری چو هور سپهر آورد روز رَش

ترا زندگى باد پدرام و خَوش

امروز رشن ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، شنبه 15 تیرماه 1398خورشیدی، ششم جولای 2019 میلادی

هجدهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی به نام رشن پیوند یافته است. رَشن (رَشْنو) ـ ایزد دادگرى و آزمایش ایزدى، ایزد درستی و دادگری كه از ایزدان سرای پسین و از داوران روز جزا هست. یشت رشن، یشتی هست در ستایش رَشن، رَشنو، رشن یشت ، یشت دوازدهم اوستا هست.

ایزد عدل و داد در دین مزدیسنى. در اوستا رَشْنو Rašnu و در پهلوى رَشْن Rašn به معناى عادل و دادگر است. رَشْن در اوستا اغلب با صفت رَزْیشْته Razišta (در پهلوى رزیستک Razistak) وبه صورت رَشْنو رزْیشْتَه به معناى راست تر و درست تر آمده است، و در فارسى معمولاً این ایزد با صفتش «رَشْن راست» خوانده مى شود.

 ابوریحان بیرونى در الآثار الباقیة (ص73) در فهرست روزهاى ایرانى، این ایزد را رَشْن خوانده که در زبان سُغدى رَسْن Rasn و در خوارزمى همان رَشْن خوانده مى شده است. در ادبیات فارسى این واژه به صورت «رش» بدون نون بکار رفته است.

فردوسى گوید: چو هور سپهر آورد روز رَش / ترا زندگى باد پدرام و خَوش،

خسروى مى گوید: مى سورى بخواه کامد رَش / مطربان پیش دار و باده بکَش.

یاد روز 15 تیرماه:

یمن در چنین روزی به سال 571 میلادی پس از اخراج حبشی‌ها از آن سرزمین، به گستره‌ی ایران پیوست.

به سال 1631 میلادی، ژنرال رستم خان فرمانده نیروهای اعزامی از اصفهان به قفقاز، به نافرمانی تهمورس فرمانروای گرجستان پایان داد.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید