تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری

پاسداشت آفرینش آب و جشن تیرگان در اصفهان

زرتشتیان اصفهان تیرگان، کهن آیین نیاکان و پاسداشت آفرینش آب در هستی به هنگام میدیوشهیم‌گاه را گرامی داشتند.

خجسته آیین تیرگان، روز تیر ایزد به همراه گهنبار چهره‌ی میدیوشهیم‌گاه از ساعت 18 در خانه زرتشتیان اصفهان برگزار شد. هوشنگ باوفا، مجری برنامه‌ با خوشامد‌گویی به باشندگان برنامه‌های در پیش را به آگاهی رساند. خداد ماوندادی، فرنشین انجمن زرتشتیان اصفهان، درباره‌ی جشن تیرگان و اخبار انجمن سخن گفت. فریبا آسمانی دکلمه‌ای را اجرا کرد. همچنین کودکان اصفهانی روشا سردار، تانیا کیانفر وستاره آسمانی برنامه اجرا کردند و مسابقه برگزار شد. آیین چک ودوله (فال کوزه) بخشی دیگر از برنامه بود. از باشندگان با چای، شیرینی و شام پذیرایی شد. 

زرتشتیان در هر ماه، هنگامی که نام روز با ماه برابر می‌شود، آن روز را جشن می‌گیرند. نیاکان ما، روز تیر، سیزدهمین روز از تیرماه زرتشتی که با 10 تیرماه در سالنمای خورشیدی برابر است را جشن می‌گرفتند و به خجستگی جشن تیرگان به ستایش و نیایش پروردگار می‌پرداختند.

 موبد فرزاد نیکدین اوستاخوانی آیین گهنبار چهره میانه تابستان را به جا آورد

 موبد فرزاد نیکدین اوستاخوانی آیین گهنبار چهره میانه تابستان را به جا آورد

فرتور رسیده است.

6744

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید