تارنمای خبری امرداد
نشست شانزدهم گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران

دگرگونی در ساختار دبیرستان فیروزبهرام و رستم‌آبادیان

دگرگونی ساختار آموزشی و به دنبال آن انتخاب مدیر دبیرستان دوره‌ی دوم فیروزبهرام، همچنین بررسی نیمی از دستورالعمل اختصاص واحدهای استیجاری به همکیشان از مباحثی بود که در شانزدهمین نشست گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران به گفت‌وگو گذاشته شد.

هموند کمیسیون آموزش، جوانان و اشتغال، از چگونگی دگرگونی ساختار آموزشی، شرایط فیزیکی دبیرستان ماندگار دوره‌ی دوم و هنرستان فیروزبهرام و جابجایی هنرستان با دبیرستان رستم آبادیان گزارش داد و از رایزنی‌هایی که با کارشناسان و پیشکسوتان آموزشی هازمان و مسوولان آموزش و پرورش داشته، سخن گفت.

مصوبه‌های کمیسیون مالی:

 • هزینه‌های خرید کالاهای دندان‌پزشکی به مبلغ 30 میلیون ریال.
 • موافقت با مبلغ کارکرد اردیبهشت‌ماه سال 1398 مسوول فنی نوبت عصر.
 • هزینه‌ی سرویس مدرسه خوردادماه 1398 به مبلغ 595 میلیون ریال.
 • قرارداد آمبولانس درمانگاه یگانگی به مبلغ 10 میلیون ریال.
 • هزینه‌ی لابراتوار دندان‌سازی فروردین‌ماه 1398 به مبلغ 10 میلیون و 50 هزار ریال.
 • هزینه‌ی لابراتوار دندان‌سازی اردیبهشت‌ماه 1398 به مبلغ 9 میلیون و 250 هزار ریال.
 • هزینه‌های آرامگاه اردیبهشت‌ماه 1398 به مبلغ 106 میلیون و 710 هزار ریال.
 • پرداخت بخشی از هزینه‌های بازسازی ساختمان بختیان طبق جدول پیشرفت کار به مبلغ 227 میلیون و 50 هزار ریال.
 • پرداخت تنخواه درمانگاه یگانگی از 7 تا 25 اردیبهشت‌ماه به مبلغ 12 میلیون و 152 هزار و 300 ریال.
 • هزینه‌های خرید لُرک چهره‌ی میدیوشهیم‌گاه به مبلغ 6 میلیون و 810 هزار ریال.
 • هزینه‌های تنخواه کتابخانه‌ی یگانگی از تاریخ 4 تا 29 اردیبهشت‌ماه 1398 به مبلغ 3 میلیون و 633 هزار ریال.
 • موافقت با مبلغ کارکرد اردیبهشت‌ماه 1398 مسوول فنی نوبت صبح 
 • هزینه‌های سرویس کولرهای گازی ساختمان‌های زیرمجموعه‌ی انجمن زرتشتیان تهران به مبلغ 11 میلیون و 100 هزار ریال.
 • هزینه‌های نوبت کاری موبدان در فروردین‌ماه 1398 به مبلغ 19 میلیون و 500 هزار ریال.
 • تسویه‌ی هزینه‌های خرید لوازم دندان‌پزشکی درمانگاه یگانگی به مبلغ 8 میلیون و 932 هزار ریال.

مصوبه‌ی کمیسیون خدمات:

 • با درخواست سرپرست دبیرخانه مبنی بر فروش آهن‌آلات اسقاطی در مارکار تهران‌پارس و آرامگاه قصرفیروزه موافقت شد.

مصوبه‌ی کمیسیون آموزش، جوانان و اشتغال:

 • ادغام دوره‌ی نخست و دوره‌ی دوم دبیرستان در فیروزبهرام با مدیریت اردشیر بهمردی و جابه‌جایی هنرستان از دبیرستان فیروزبهرام به مکان رستم‌آبادیان موافقت شد. (این مصوبه منوط شد به پیوست نامه‌ی تاییدیه اجرای طرح و امضای هر یک از کارشناسان و پیشکسوتان آموزشی هازمان زرتشتی).

– کامبیز میزانیان در باره‌ی دگرگونی در ساختار آموزشی دبیرستان‎های فیروزبهرام، رستم‌آبادیان و هنرستان گزارش داد: به دنبال گفت‌وگو و هم‌اندیشی که در این زمینه با هموندان کمیسیون آموزش، خانواده‌های دانش‌آموزان و مدیران دبیرستان رستم آبادیان و فیروزبهرام، مدیران پیشین فیروزبهرام و فرنشین انجمن اولیا و مربیان همچنین کارشناسان و پیشکسوتان آموزشی ِ هازمان زرتشتی انجام شد و با در نظر گرفتن محدودیت زمانی به این نتیجه رسیدیم که دبیرستان دوره‌ی یکم رستم آبادیان به دبیرستان دوره دوم فیروزبهرام انتقال یابد و هنرستان در مکان کنونی دبیرستان رستم‌آبادیان جایگزین شود. درباره‌ی جابه‌جایی این دوره‌های آموزشی در سطح آموزش و پرورش منطقه، استان تهران و معاونت متوسطه رایزنی شده است و آنها پذیرفتند که هر دو دوره با یکدیگر نام‌نویسی شوند. برای بررسی و ارزیابی موقعیت و فضای آموزشی دبیرستان‌ها از این مکان‌های آموزشی بازدید انجام می‌شود و شورایی در این باره نظر نهایی را اعلام می‌کند. از این رو بایسته است موافقت‌نامه‌ای از سوی هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران به مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ارائه شود.

وی در ادامه با گفتن این که فضای آموزشی دبیرستان فیروزبهرام برای جابه‌جایی دبیرستان رستم‌آبادیان به این مکان شرایط لازم را دارد افزود: خوشبختانه موقعیت فضای آموزشی دبیرستان به گونه‌ای است که شرایط لازم را برای ادغام دو دوره دارا است و همچنین امکان جداسازی دو مرحله‌ی آموزشی در دبیرستان فیروزبهرام وجود دارد.

میزانیان در ادامه به بازگویی چگونگی جداسازی دو گروه سنی از دانش‌آموزان در دو بخش تحصیلی پرداخت: فیروزبهرام با داشتن دو در ورودی، دو راهروی جداگانه‌ی ورود به کلاس‌ها در دو طبقه‌ی مجزا و دو سرویس بهداشتی شرایط مناسبی را برای پذیرش دو گروه سنی از دانش‌آموزان دارد.

وی از چند مدرسه‌ی دیگر در سطح منطقه و دیگر مناطق آموزش‌وپرورش که دو دوره‌ی آموزشی را با هم در یک مکان جا داده‌اند به عنوان نمونه نام برد و گفت: با گفت‌وگوی انجام شده با مدیرکل آموزش و پرورش ایشان پذیرفتند که اردشیر بهمردی مدیریت دو دوره‌ی آموزشی دبیرستان را به عهده بگیرند.

میزانیان با گفتن این که شاید این راهکار بهترین نباشد و نیاز به زمان دارد تا بازخورد این دگرگونی در میان هازمان دیده شود افزود: انتخاب مدیر دبیرستان فیروزبهرام با توجه به شرایط پیش‌آمده که مدیر کنونی آن به دلیل بیماری و مشغله کاری بر تصمیم استعفای خود پافشاری دارد، در اولویت است.

در گفتگویی که با مدیر دبیرستان فیروزبهرام و خانواده‌های دانش‌آموزان انجام شد به این نتیجه رسیدیم که وجود هنرستان در دبیرستان، دانش‌آموزان را به تحصیل بی‌انگیزه می‌کند. شمار هنرجویان هنرستان با دانش‌آموزان دبیرستان رستم‌آبادیان برابر است و فضای آموزشی آن، گنجایش هنرستان را دارد و مدیر نیز برای هنرستان پیش‌بینی شده است. 8 هنرجو‌ی همکیش در هنرستان مشغول به تحصیل هستند و دانش‌آموزان زرتشتی بیشتری در رشته‌های تجربی و ریاضی درس می‌خوانند.

– افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران با اشاره به این نکته که دگرگونی در ساختار آموزشی دبیرستان فیروزبهرام تصمیم مهمی است و این تصمیم نیاز به مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی انجمن دارد، گفت:  انجمن زرتشتیان تهران به عنوان مالک و طرف مشورت باید موافقت خود را اعلام کند. دیدگاه صاحب‌نظران هازمان زرتشتی در این زمینه مهم است. صاحب‌نظرانی که این تصمیم مورد پذیرش آنها است موافقت خود را در صورت‌جلسه‌ای اعلام کنند. وی تاکید کرد که مصوبه‌ی هیات‌مدیره وابسته به تنظیم این صورت‌جلسه است.

– بهمن تیمساری در باره‌ی این دگرگونی در ساختار آموزشی گفت: خانواده‌ها‌ی این دوره با این تغییر ساختار موافق هستند. آیا اگر خانواده‌های ۴ سال آینده و یا 10 سال دیگر با این ساختار موافق نباشند دوباره تغییر می‌دهید؟ و یا آقای بهمردی به شرایطی مدیریت را ادامه ندادند چه برنامه‌ای پیش می‌آید؟ پس با توجه به داشته‌هایمان تصمیم‌گیری کنیم. آقای بهمردی صلاحیت مدیریت دبیرستان فیروزبهرام را دارا هستند، به فکر مدیر دیگری برای دبیرستان رستم آبادیان باشید.

فرشاد خورشیدیان، بازرس انجمن در این باره گفت: با وجود دو گروه سنی که دو دوره از زندگی را با اختلاف سنی نزدیک به شش سال و با شرایط جسمانی و اخلاقی خاص خودشان تجربه می‌کنند این جداسازی باید انجام شود، ولی چگونه؟

– شاه‌بهرام سیروسی با یادآوری این نکته که راه‌اندازی هنرستان به درخواست خانواده‌ها بوده است، گفت: چگونه بعد از چند سال تصمیم خانواده‌ها عوض می‌شود؟ این هشت هنرجوی زرتشتی که در هنرستان درس می‌خوانند از خانواده‌های ما هستند. وی افزود: هر چقدر که این دو گروه سنی را در دبیرستان جدا کنید بیرون از دبیرستان، در محیط سرویس با هم هستند.

مصوبه‌ی کمیسیون موقوفات:

 • واحد طبقه‌ی سوم ساختمان مزدا با ودیعه و اجاره‌ی مشخص از تاریخ یکم امردادماه 1398 تا 31 تیرماه 1399 اجاره داده شد.

مصوبه‌ی کمیسیون دینی و فرهنگی:

 • با توجه به نامه‌ی درخواستی کتاب‌خانه‌ی یگانگی با پشتیبانی و به‌روزرسانی نرم‌افزار مورد استفاده‌ی کتاب‌خانه موافقت شد.

مصوبه‌ی هیات رییسه:

 • تا سقف 300 میلیون ریال برای آماده‌سازی زمین‌های ورزشی مجموعه‌ی دینی و فرهنگی مارکار تهران‌پارس اختصاص یافت.

گزارش کمیسیون مالی:

– صندوق‌های شاه‌ورهرام‌ایزد و آتشکده‌ی تهران در تاریخ 30 خوردادماه 1398 بازگشایی شد و مبالغ شمارش شده به شرح زیر است: (تاریخ بازگشایی صندوق‌ها و شمارش مبالغ پیش از این در تاریخ 18 اسفندماه 1397 انجام شده است.)

– صندوق شاه‌ورهرام‌ایزد: 152 میلیون و 921 هزار ریال و 302 دلار آمریکا.

– صندوق بیماران شاه‌ورهرام‌ایزد: 162 میلیون و 31 هزار و 500 ریال و 20 دلار استرالیا.

– صندوق نیازمندان شاه‌ورهرام‌ایزد: 173 میلیون و 221 هزار ریال و 1660 روپیه‌ی هند.

– صندوق آدریان تهران: 82 میلیون و 889 هزار و 500 ریال و 30 دلار آمریکا.

– صندوق نیازمندان آدریان تهران: 46 میلیون و 237 هزار ریال و 2400 روپیه‌ی هند.

– صندوق بیماران آدریان تهران: 62 میلیون و 743 هزار و 500 ریال.

گزارش کمیسیون خدمات:

– مقرر شد در تاریخ دوشنبه 10 تیرماه 1398 ساعت 17 پاکت‌های مالی افرادی که مدارک  فراخوان برای سالن پذیرایی خسروی و ایرج را تکمیل کرده‌اند باز شود. همچنین از بازرسان درخواست شد در این نشست حضور داشته باشند.

در این گزارش یادآوری شد هر یک از 9 درخواست‌دهند‌ه‌ی همکاری در امر اجرایی سالن پذیرایی، روز پنجشنبه 30 خوردادماه 1398 در حضور هموندان کمیسیون خدمات و افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، فرشاد خورشیدیان و آرش آذرگشسب، بازرسان، کوروش ساسانی و رستم مزدیسنی، به مدت نیم ساعت از پیشینه‌ی کاری و توانایی‌های خود در امر اجرایی تالارهای پذیرایی گفت‌وگو کردند.

– پیرو درخواست خانواده‌ی ارباب کیخسرو شاهرخ مبنی بر طرح یادمان روانشاد ارباب کیخسور شاهرخ در آرامگاه قصر فیروزه مقرر شد پس از دریافت پاسخ از انجمن موبدان، نشستی با حضور اعضای هیات‌مدیره با خانواده‌ی آن روانشاد برای هماهنگی‌های لازم برگزار شود.

دستورالعمل اختصاص واحدهای استیجاری به هم‌کیشان:

کمیسیون موقوفات دستورالعمل اختصاص واحدهای استیجاری به هم‌کیشان را تنظیم کرده و در هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران مطرح کرد. این دستورالعمل نحوه‌ی نام‌نویسی، چگونگی بررسی شرایط متقاضیان واحدهای استیجاری انجمن چگونگی گزینش و شرایط تمدید قرارداد مستاجر و همچنین محدوده اجاره‌بهای واحدهای مسکونی انجمن را مشخص می‌کند و از زمان تدوین ملاک عملکرد هیات مدیره و کارمندان این انجمن است. در مورد واحدهایی که مبلغ اجاره بهای آنها بنابر نیت‌نامه از سوی دهشمند یا واقف مشخص شده است بایستی بنابر نیت‌نامه اجرا شود.

 در این آیین‌نامه ویژگی‌های هر فرد زرتشتی برای درخواست سکونت در یکی از واحدهای استیجاری متعلق به انجمن مشخص شده است.

همچنین در این دستورالعمل به چگونگی تمدید قرارداد اشاره شده است: تمدید قرارداد در آغاز سال دوم با تعیین اجاره بهای جدید مجاز است. تمدید قرارداد برای سال سوم مشروط به امضای تعهدنامه از سوی مستاجر است. بر اساس این تعهد‌نامه مستاجر خود را ملزم می‌کند که در پایان سال سوم بدون هیچ قید و شرط واحد استیجاری خود را تخلیه کند.

پس از پایان سال سوم مستاجر می‌تواند سه ماه پیش از پایان قرارداد اجاره، تقاضای خود برای تمدید قرارداد اجاره به مدت یک سال دیگر به همراه دلیل و مستندات به کمیسیون موقوفات ارایه دهد تا بررسی شود.

سکونت مستاجران برای بیش از ۵ سال در یک واحد مسکونی مجاز نیست مگر در شرایط ویژه که شرایط در این دستورالعمل آمده است.

در این دستورالعمل از کمیسیون موقوفات به عنوان مسوول و تنها تصمیم‌گیرنده در تعیین میزان دقیق اجاره‌بهای واحدهای مسکونی انجمن یاد شده است. همچنین کارمند موقوفات انجمن مسوول گرفتن استعلام‌ها است.

 بایسته است کارمند موقوفات فرم درخواست و مجموعه مدارک همراه هر متقاضی جدید را در نخستین نشست کمیسیون موقوفات مطرح کند. کمیسیون با بررسی درخواست و مدارک در مورد قرار گرفتن نام متقاضی در لیست “متقاضیان عادی” یا “متقاضیان دارای اولویت” تصمیم‌گیری می‌کند.

آیین‌نامه‌ی اجاره‌ی واحدهای انجمن زرتشتیان تهران تا نیمه خوانده شد. هیات‌مدیره درباره‌ی در نظر گرفتن جایگاه کارگروه مددکاری در بررسی درخواست‌نامه‌ها و اولویت‌بندی سکونت مستاجران، در این دستورالعمل گفت‌وگو کرد. در نشست آینده با تکمیل بررسی، دستورالعمل به رای‌گیری گذاشته می‌شود.

سخنران پیش از دستور نشست:

بزرگمهر پرخیده پیش از دستور نشست با یادآوری اینکه پنج روز تعطیلات زرتشتیان به رسمیت شناخته شده است، به برگزاری نشست در یکی از روزهای تعطیل ویژه‌ی زرتشتیان اشاره کرد و از هیات‌مدیره خواست تا این تعطیلات آیینی گرامی داشته شود.

وی در بخشی دیگر درباره‌ی مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی انجمن مبنی بر تعطیلات آغاز سال کارمندان انجمن   گفت:  کارفرما تعطیلات را باید پس از هماهنگی با کارمندان و تایید آنان اعلام کند. همچنین از شیوه‌ی نوبت‌دهی برای پذیرش سخنرانان پیش از دستور گفت : بایسته است تا آیین‌نامه‌ای برای پذیرش کسانی که خواهان گفت‌وگو هستند تدوین شود تا کارمند دبیرخانه بر طبق آن لیست درخواست‌دهندگان را در اختیار فرنشین انجمن زرتشتیان تهران گذاشته و تصمیم نهایی برای گزینش به عهده‌ی فرنشین باشد و  نوبت‌دهی سلیقه‌ای انجام نشود.

 گوشه و کنار نشست:

کامبیز میزانیان مصوبه‌ی تعیین تکلیف صندلی‌های بدون استفاده در انباری دبستان گیو را به کمیسیون خدمات یادآوری کرد و مهردخت شهریاری، فرنشین کمیسیون خدمات، هماهنگی و پیگیری آن را به رستم فولادی، فرنشین دبیرخانه سپرد.

نشست شانزدهم انجمن زرتشتیان تهران با باشندگی همه‌ی هموندان هیات‌مدیره در تاریخ سوم تیرماه 1398 خوشیدی از ساعت 18 و 40 دقیقه آغاز شد و نزدیک به سه ساعت به درازا کشید.

 

3 نظرات
 1. اولیا می گوید

  تصمیم بسیار درست و بجایی گرفته شد و مطمئناً آقای بهمردی از پس مدیریت آن برخواهند آمد واقعاً تصمیم خوبی بود و حتماً بازدهی خوبی خواهد داد

 2. همکیش می گوید

  این یعنی چی که وجود هنرستان در دبیرستان دانش آموزان به تحصیل را بی انگیزه می‌کند… یعنی اگه از هم جدا بشن مشکل حل میشه…اگه الان بچه ها بی انگیزه شدن بخاطر وجود هنرستان هستش… واقعا آدم به فکر فرو میره با این جور طرز تفکر هایی که وجود داره… برای اینطور دیدگاهی از طرف مدیریت و خانواده ها متاسفم

 3. ناشناس می گوید

  هیات رییسه 30 میلیون تومان مصوب میگیرد و چند روز بعد کانون دانشجویان خبر از اسفالت کاری شهرداری می دهد تکلیف 30 میلیون مصوب چی میشه؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید