تارنمای خبری امرداد

سپیده‌دم میدیوشهیم‌گاه؛ آیین واج‌یشت در آتشکده تهران

 آیین سپندینه‌ی واج‌یشت گهنبار چهره میدیوشهیم‌گاه ‌شنبه هشتم تیرماه 1398 خورشیدی در آتشکده‌‌ی تهران برگزار شد.

موبدان پدرام سروش‌پور و مهراب وحیدی پیش از سپیده‌دم آیین یسناخوانی را در یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی تهران آغاز کردند. همچنین موبدان گودرز ماوندی، اردشیر مهربانی، فرهنگ ضیاتبری، فرزاد لهراسب، از ساعت 6 بامداد اوستاخوانی گهنبار را بر دوش داشتند. همراه با آوای اوستاخوانی موبدان، بسته‌کشتیان برای نو کردن کشتی (کمربند آیینی دین‌پذیری) همه به پا می‌خیزند و هماهنگ با موبدان، رو به سوی روشنایی، اوستای کُشتی را هم آوا می‌شوند.

در بخشی از آیین، موبد سهراب هنگامی از چهره و فلسفه واج یشت سخن گفت. پس از نیایش از باشندگان با آب هوم (عصاره‌ی گیاه هوم که خاصیت درمانی دارد) و صبحانه به دهش خانواده‌ی نیک‌اندیش پذیرایی شد.

واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند.

 

آتشکده زرتشتیان تهران

آتشکده زرتشتیان تهران

موبد بمان مهربانی نگهبان آتش در مراسم واج یشت

موبد بمان مهربانی نگهبان آتش در مراسم واج یشت

موبد سهراب هنگامی از چهره و فلسفه واج یشت سخن گفت

موبد سهراب هنگامی از چهره و فلسفه واج یشت سخن گفت

موبد پدرام سروشپور

موبد پدرام سروشپور

موبدان از راست:گودرز ماوندی، اردشیر مهربانی، فرهنگ ضیاتبری، فرزاد لهراسب، سهراب هنگامی

موبدان از راست:گودرز ماوندی، اردشیر مهربانی، فرهنگ ضیاتبری، فرزاد لهراسب، سهراب هنگامی

چهره از سمت راست: افشینن نمیرانیان، فرنشین گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران

چهره از سمت راست: افشین نمیرانیان، فرنشین گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران

موبد مهراب وحیدی

موبد مهراب وحیدی

 چهره سممت چپ: موبد مهراب وحیدی

 چهره سمت چپ: موبد مهراب وحیدی

موبد اردشیر مانکچیان

موبد اردشیر مانکچیان

نیایش پایانی برساد

نیایش پایانی برساد

پخش کردن آب گیاه هوم در بین باشندگان

پخش کردن آب گیاه هوم در بین باشندگان

دهش صبحانه از سوی یک خانواده خیراندیش

دهش صبحانه از سوی یک خانواده خیراندیش

دستبند تیروباد برای مراسم یادبود آرش کمانگیر

دستبند تیروباد برای مراسم یادبود آرش کمانگیر

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید