تارنمای خبری امرداد

هیات رییسه‌ی انجمن زرتشتیان تفت‌و‌توابع مقیم تهران مشخص شد

انتخابات هیات رییسه‌ی گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار شد.
هموندان گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران با باشندگی (:حضور) در محل خانه نرگس و برگزاری انتخابات داخلی، هموندان (:اعضا) هیات رییسه‌ی این گردش را بدین صورت مشخص کردند:
رستم مزدیسنی به عنوان فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزیده شد. فریبا مهر خداوندی، نایب فرنشین و مهربان فولادیان در سمت خزانه‌دار انجمن برگزیده شدند.
گفتنی است انتخابات گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران 25 آبان ماه 1397 برگزار گردیده است.
نتایج نهایی گزینش هموندان اصلی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران به ترتیب بیشترین آرا: مهربان فولادیان، هرمز کاوسی، فرشاد فرهی‌فر،کورش ساسانی، فریدون مزدیسنی، فریبا مهرخداوندی، برزو مبارکه، هوشنگ کیانی، وفادار نوشیروان راحت‌آبادی، بهروز جمشیدیان و رستم مزدیسنی است.

 

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.