تارنمای خبری امرداد
همزمان با پاسداشت سپندارمزگان

برگزاری آیین گهنبار و مجمع همگانی انجمن زرتشتیان اهرستان

آیین گهنبار توجی به مناسبت جشن سپندارمزد و مجمع همگانی نوبت اول انجمن زرتشتیان اهرستان برای گزینش بازرسان و هیات نظارت بر انتخابات گردش نهم برگزار شد.

پیش از ورود به دستور نشست مجمع همگانی، آیین گهنبار توجی و پاسداشت جشن سپندارمزگان برگزار شد. آیین گهنبارخوانی را موبد مهربان آفرین به جا آورد و پیرامون جشن سپندارمزگان سخن گفت.
سپس مجمع همگانی انجمن زرتشتیان اهرستان با باشندگی 81 تن از همکیشان محله اهرستان و نماینده‌ی فرمانداری، محمدجلال دهقانی، از ساعت 16، در تالار جاماسبی اهرستان تشکیل شد. پس از رسمیت جلسه، گزارش هیات مدیره انجمن را فیروز فرهادیه فرنشین انجمن به آگاهی باشندگان رساند. در ادامه با رای‌گیری کتبی، اله‌وردی بهمردی به عنوان بازرس اصلی و بیژن کدخدایان به عنوان بازرس جانشین (:علی‌البدل) انجمن به مدت یکسال گزینش شدند. همچنین برای گزینش هموندان هیات نظارت بر انتخابات گردش نهم انجمن رای‌گیری انجام شد.
پس از شمارش آرا 1- مهربان خاوریان (رییس) ۲- آناهیتاسورن (نایب رییس) 3- مهربان تیراندازی (منشی) ۴- مژگان آتشبند، (منشی) 5- راشین جراح (ناظر) به عنوان هموندان اصلی و برزو پوراردشیری، کورش مهرافزا، بهروز کدخدایان، به عنوان هموندان جانشین (:علی‌البدل) هیات نظارت بر برگزاری انتخابات گردش نهم انجمن زرتشتیان اهرستان برگزیده شدند.
آیین گهنبارخوانی پاسداشت سپندارمزگان و مجمع همگانی انجمن زرتشتیان اهرستان روز سپندارمزد و اسفندماه گاهشماری زرتشتی، آدینه 29 بهمن‌ماه 1400 خورشیدی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد.

فرتور از انجمن زرتشتیان اهرستان است.

4090

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید