تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری

آیین جشن‌خوانی و بازگشایی زیارتگاه «ستی‌پیر» روز اشتاد ایزد

آیین جشن‌خوانی به مناسبت پایان بازسازی و بهسازی زیارتگاه «ستی‌پیر»، اشتاد روز از ماه اردیبهشت با باشندگی شماری از زرتشتیان برگزار شد.

زرتشتیان یزد، روز اشتاد ایزد از هرماه در نیایشگاه ستی‌پیر به نیایش می‌پردازند و این ماه در آیین جشن‌خوانی ‌به مناسبت بازگشایی پس از بازسازی در این نیایشگاه گردهم آمدند. آیین جشن‌خوانی در زیارتگاه ستی پیر با آوای موبد پرویز مالی و موبد نجمی انجام شد. در این آیین از دست‌اندکاران بازسازی و نگهداری «ستی‌پیر» سپاسداری شد. اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس به مناسبت 25 اردیبهشت‌ماه روز ملی بزرگداشت فردوسی پاکزاد و پاسداشت زبان فارسی، در سخنانش از دلبستگی زرتشتیان به یادگیری شاهنامه گفت و در این باره یادی از دوران کودکی کرد.

بازسازی و بهسازی محوطه‌ی بیرونی زیارتگاه «ستی‌پیر» مانند سامان‌دهی مسیر دسترسی به زیارتگاه و نورپردازی محوطه از سال 97 آغاز شد و اردیبهشت‌ماه 98 به پایان رسید. طراحی و نظارت این پروژه از سوی کمیته‌ی فنی زیارتگاه‌ها و زیر نظر انجمن زرتشتیان مریم‌آباد یزد انجام شده است.

پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری (:شرقی) شهر یزد، شمال محله‌ی مریم‌آباد جای دارد. اشتاد روز از هر ماه زرتشتیان در این پیرانگاه به نیایش می‌پردازند. هنگامه‌ی نیایش همگانی در این مکان سپندینه از اشتاد ایزد تا انارام روز از ماه خورداد به مدت پنج روز است. انجمن زرتشتیان مریم‌آباد متولی نگهداری پیرانگاه ستی‌پیر است.

گزارش تصویری از آیین جشن‌خوانی روز چهارشنبه 25 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در ستی‌پیر را به دنبال می‌بینید:

بازسازی و بهسازی زیارتگاه ستی‌پیر با نیک‌اندیشی مهربان، گشتاسب و ماه‌خورشید وخشور به نامگانه‌ی پدر و مادرشان روانشادان رستم آدر وخشور و شیرین خسرو جمی انجام شده است

بازسازی و بهسازی زیارتگاه ستی‌پیر با نیک‌اندیشی مهربان، گشتاسب و ماه‌خورشید وخشور به نامگانه‌ی پدر و مادرشان روانشادان رستم آدر وخشور و شیرین خسرو جمی انجام شده است

زرتشتیان یزد، روز اشتاد ایزد از هرماه در نیایشگاه ستی‌پیر به نیایش می‌پردازند

زرتشتیان یزد، روز اشتاد ایزد از هرماه در نیایشگاه ستی‌پیر به نیایش می‌پردازند

آیین جشن‌خوانی با آوای موبد پرویز مالی و موبد بهروز نجمی برگزار شد

آیین جشن‌خوانی با آوای موبد پرویز مالی و موبد بهروز نجمی برگزار شد

زرتشتیان در آیین جشن‌خوانی ‌به مناسبت بازگشایی پس از بازسازی در این نیایشگاه گردهم آمدند

زرتشتیان در آیین جشن‌خوانی ‌به مناسبت بازگشایی پس از بازسازی در این نیایشگاه گردهم آمدند

 داوود امامی میبدی، کارشناس ارشد مرمت و بافت‌های تاریخی، مهندس ناظر بومی و محلی دارای پروانه از اداره‌ی میراث فرهنگی

 داوود امامی میبدی، کارشناس ارشد مرمت و بافت‌های تاریخی، مهندس ناظر بومی و محلی دارای پروانه از اداره‌ی میراث فرهنگی

سپاسداری از موبد مهربان آفرین، فرنشین انجمن زرتشتیان مریم‌آباد یزد

سپاسداری از موبد مهربان آفرین، فرنشین انجمن زرتشتیان مریم‌آباد یزد

سپاسداری از دست‌اندرکاران بازسازی ستی‌پیر

سپاسداری از دست‌اندرکاران بازسازی ستی‌پیر

فرتور از سرور دهموبد است.

0256

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.