لوگو امرداد

چاپ پژوهش دکتر مهربد خانی‌زاده در نشریه «سواس»

خانی زاده«نگاهی نو به یسنای کهن»، پژوهش دکتر مهربد خانی‌زاده در نشریه شناخته‌شده‌ی بولتن سواس به چاپ رسید.

پژوهش دکتر مهربد خانی‌زاده، پژوهشگر پسادکتری زبان اوستایی دانشگاه لندن، درباره نسخه‌های دوزبانه اوستایی-پهلوی یسنای ایرانی به تازگی منتشر شده است. در این مقاله تخصصی، نسخه‌های دوزبانه اوستایی-پهلوی یسنای ایرانی با نگاهی تازه بررسی شده‌اند. در نسخه‌های دوزبانه‌ی اوستایی-پهلوی یسنا، متن اصلی اوستای یسنا به همراه ترجمه و گزارش (تفسیر) آن به زبان پهلوی (زند) ارایه می‌شود. از ویژگی‌های یگانه این نسخه‌ها این است که عبارات کوتاه اوستایی به تناوب با برگردان و گزارش پهلوی (زند) آنها آمده است. به بیان دیگر هر عبارت کوتاه اوستایی با متن پهلوی‌اش دنبال شده است و به همین گونه متن تا پایان یسنا ادامه می‌یابد.
دیباچه نسخه‌های دوزبانه اوستا و زند یسنای ایرانی که به زبان پهلوی است بسیار مهم است زیرا که در میانه آن، داستان کوتاه پیداش نخستین نسخه شناخته‌شده‌ی این مجموعه روایت شده است. اما به واسطه پیچیدگی متن، پژوهشگران خوانش‌های گوناگونی از آن ارایه داده اند. با نقد پژوهش‌های پیشین، مهربد خانی‌زاده خوانش تازه‌ای از این متن پیشنهاد می کند. همچنین نسخه‌ی بدون تاریخی از این دسته که نام کاووس به عنوان ناسخ آن آمده است بررسی و تاریخ انجامی برای آن ارایه می شود. همچنین خانی‌زاده متن پهلوی نسخه دیگری که نام کاووس را در بر دارد بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که این نسخه نوشته کاووس نبوده بلکه رونویس متاخرتر آن است.
بدین ترتیب پژوهش تازه منتشرشده دکتر مهربد خانی‌زاده، پژوهشگر ایرانی و زرتشتی متون باستانی، به عنوان یافته‌ای نو، راهگشای پژوهش‌های بعدی خواهد بود.
بولتن سواس SOAS یکی از مجله‌های معتبر دانشگاه پژوهشی لندن در حوزه‌ی علوم انسان به ویژه تاریخ، فرهنگ و زبان‌های آسیا است. مقاله اشاره شده از طریق لینک زیر قابل دسترس است:

https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-the-school-of-oriental-and-african-studies/article/zoroastrian-ritual-and-exegetical-traditions-the-case-of-the-iranian-pahlavi-yasna/D862FF6E8BFF7892D1A2828D04DC1768

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-26