تارنمای خبری امرداد

گرامی‌داشت روز معلم در دبستان جمشیدجم

جشن سپاسگزاری از آموزگاران دبستان جمشیدجم شنبه 14 اردیبهشت‌ماه 1398 برگزار شد.

در این جشن از آمنه مهمان نواز آموزگار پایه یکم، خانم خدادادزاده آموزگار پایه‌ی دوم، خانم عنایتی آموزگار پایه‌ی سوم- خانم شمشیری آموزگار پایه‌ی چهارم، خانم ملکشاهی آموزگار پایه‌ی پنجم، خانم ولی تبار آموزگارپایه‌ی ششم ، آقای جوانمردی آموزگار ورزش، خانم فرودی آموزگار دینی سپاسداری شد.

بزرگداشت آموزگاران مهر و قلم اردیبهشت 98 دبستان جمشیدجم

بزرگداشت آموزگاران مهر و قلم اردیبهشت 98 دبستان جمشیدجم

جشن سپاسگزاری از آموزگاران دبستان جمشیدجم شنبه 14 اردیبهشت‌ماه 1398 برگزار شد

جشن سپاسگزاری از آموزگاران دبستان جمشیدجم شنبه 14 اردیبهشت‌ماه 1398 برگزار شد

فرتور رسیده است .

1364

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید