تارنمای خبری امرداد

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار میان بهار در اصفهان

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار میان بهار، چَهره‌ی میدیوزرم‌گاه در اصفهان برگزار شد.
شماری از زرتشتیان اصفهان، پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی از ساعت 19 برای برگزاری آیین نخستین چَهره‌ی گهنبار، سپاسداری آفرینش آسمان در«درمهرگوهرومهربان» گردهم‌آمدند. 

زرتشتیان اصفهان در آیین نخستین چَهره‌ی گهنبار، سپاسداری آفرینش آسمان در«درمهرگوهرومهربان» گردهم‌آمدند

زرتشتیان اصفهان در آیین نخستین چَهره‌ی گهنبار، سپاسداری آفرینش آسمان در«درمهرگوهرومهربان» گردهم‌آمدند

اوستا‌خوانی این آیین را موبد بهزاد نیک‌دین بر دوش داشت

اوستا‌خوانی این آیین را موبد بهزاد نیک‌دین بر دوش داشت

نخستین چهره گهنبار پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در «درمهر» اصفهان برگزار شد

نخستین چهره گهنبار پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در «درمهر» اصفهان برگزار شد

فرتور از پدرام باوفا است.

0256

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.