تارنمای خبری امرداد

روز پایانی آیین پنجه با گاتهاپویان یزد

گروه گاتهاپویان خواندن بخش پایانی گات‌های اشوزرتشت را در روز وهشتواش گاه پیش از آغاز سال نو به انجام رساند.

پنجمین روز گات‌هاخوانی گروه گاتهاپویان یزد یکشنبه ۲9 اسفندماه 1400 خورشیدی با خوانش بخش «وهیشتوییش» گات‌ها، سرودهای اشو زرتشت برگزار شد. این برنامه از ساعت 16 در خانه سرور و رشید با نو کردن کُشتی و خواندن اوستای بایسته آغاز شد و گات‌هاخوانی تا نزدیک به ساعت 18، ساعتی پیش از آغاز سال نو ادامه یافت. آتریا بهار، اشا مالی، مهتا مالی و بهار بهشاد، هر یک با خواندن بندهایی از وهیشتوییش‌گات، گات‌هاخوانی را در روز پنجم همراهی کردند. این پنج روز آیین پنجه بزرگ و گات‌هاخوانی از اینستاگرام گروه گات‌هاپویان gathapooyan@ به نشانی https://www.instagram.com/gathapooyan پخش شده و ویدیو‌های برنامه ذخیره است.
هر سال گروه گاتهاپویان یزد به سرپرستی شهناز شهزادی خوانش همه‌ی بخش‌های گات‌ها از روی حروف دین دبیره را با آوای خوش در پنج روز پنجه به انجام می‌رسانند.

فرتور رسیده است.
1719

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید