لوگو امرداد
گزارش تصویری

پویش گاتا‌پویان در هم‌خوانی گات‌ها

آیین گاتا‌خوانی همزمان با روزهای چهره گاهنبار همس پت میدیم گاه در آرامشکده (گاتاپویان) برگزار می‌شود. در پنج روز پنجه پایان سال، هر روز یکی از بخش‌های گات‌ها خوانده می‌شود، بدین گونه که نخستین روز چَهره‌ی گهنبار اهنود نامیده و اهنودگات خوانده می‌شود. روز دوم که اشتود نام دارد، اشتودگات خوانده می‌شود و تا روز پنجم با خواندن بخش وهیشتوایش گاتا‌خوانی پیگیری می‌شود.

برگزاری آیین گاتاخوانی گروهی، از روز اهنود، نخستین روز پنجه در گاهشمار زرتشتی برابر با شنبه 25 اسفندماه 1397 خورشیدی در گاهشمار رسمی کشور، در آرامشکده (خانه رستم و سرور ) مکان جدید گاتاپویان، آغاز شده است و تا روز پایان گهنبار پنجی با خواندن بخش وهشتواش گات از ماه گاتابیو ادامه دارد.

دوستداران گات‌ها‌خوانی در هر گروه سنی و با هر توانایی در خواندن گات‌ها می‌توانند ساعت 16به خانه‌ی رشید و سرور (آرامشکده) به نشانی، یزد، بلوار بسیج، کوچه‌ی مهر، کوچه‌ی ششم بروند.

گات‌ها از کهن‌ترین و سپندترین بخش‌های اوستاست که از خودِ اشوزرتشت به یادگار مانده است. گات‌ها، جمع گات به معنی سرود یا چکامه است.
این چکامه دیوانی کوچک ولی پُر ارزش از سخن سرایی اشوزرتشت که نیکی و بدی را باهم بیان می‌کند و به انسان اجازه و اختیار می‌دهد تا راه نیک و بد را با آزادی برگزیند.
گات‌ها درهفده سرود و با پنج آهنگ فراهم شده است. اهنَوَد، اُشتَوَد، سپنتَمَد، وُهوخشَتر، وَهیشتُوایشت؛ گات‌های پنج‌گانه هستند.
گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌میدیم واپسین چهره‌ی گهنبار در سال، از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. روزهای پنجه برابر با اهنود تا وهیشتواش در گاهشمار زرتشتی هنگام برگزاری این چهره از گهنبار است. همس‌پت‌میدیم‌گاه ششمین و واپسین چهره از گهنبارهاست و به پاس آفرینش انسان برگزار می‌شود.

گزارش تصویری از گاتاخوانی گروهی به کوشش گاتاپویان در پیوست آمده است:

1

2

3

6

7

8

9

10

11

13

شهناز شهزادی، هموند دیرین و آموزگار پیشکسوت گاتاپویان، گات‌هاخوانی گروهی با پیشنهاد و هماهنگی وی به اجرا در آمده است

شهناز شهزادی، هموند دیرین و آموزگار پیشکسوت گاتاپویان، گات‌هاخوانی گروهی با پیشنهاد و هماهنگی وی به اجرا در آمده است

15

17

18

19

20

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشیان یزد

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشیان یزد

25

27

28

29

21

22

24

فرتور رسیده است.

۱۳۶۴

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-31