لوگو امرداد

خانه‌ی نرگس پذیرای واپسین گهنبار در آدینه‌ی پایان سال

برگزاری آیین آفرینگان‌خوانی واپسین گهنبار سال در خانه نرگس گهنبار چهره همس پت میدیم روز انارم  ایزد واسفند‌ماه برابر با آدینه 24 اسفندماه 1397 خورشیدی از ساعت 15 در مكان انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران (خانه نرگس) برگزار می‌شود.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران،آفرینگان گهنبار به نامگانه‌ی روانشادان١- فرامرز گشتاسب ده میری علی آباد،  كشور رستم ده میری علی‌آباد،  مروارید گشتاسب، جهان گشتاسب،  رستم شهریار، تیرانداز خدامراد، شیرین خدابنده، گشتاسب ده میری، خدارحم فریدون فلفلی مباركه. ٢- رستم بهمرد، مهندس جهانگیر رستم كاوسی زین آبادی، بانو فرهاد كاوسی زین آبادی. ٣-  اردشیر فریدون شیرمرد فلفلی مباركه، فریدون شیرمرد فلفلی مباركه، گلستان آذر فلفلی مباركه، شیرین فریدون داستانی مباركه، بهرام خداداد داستانی مباركه، آبنهیربهرام داستانی مباركه، خدامراد تیرانداز بهرام شهریاری، گوهر بهرام داستانی مباركه.  ٤-  بهرام شهریار خسرویانی رحمت آبادی، شهریار وفادار، بهرام وفادار، فریدون شهریار خسرویانی رحمت آبادی.  ٥-  اسفندیار مهربان شهریاری رحمت آبادی، مروارید رستم شهرت زین آبادی، دولت بهرام خسرویانی رحمت آبادی، خسرو اسفندیار خسرویانی. ٦–  بهرام اردشیر فولادی چمی، دولت مهربان فولادی زین آبادی، اردشیر مهربان زنده رستمی چمی، بانو هرمزدیار مهرخداوندی زین آبادی، مروارید سروش چمی، گشتاسب اردشیر فولادی چمی، همایون بهرام فولادی چمی، جمشید اردشیر ایرانی (رستمی چمی)، مهربان اردشیر رستمی چمی، رشید اردشیر كاویانی (رستمی چمی) و از بهرت اشوی  هماروانان خوانده می‌شود.

با عضویت در کانال تلگرام انجمن زرتشتیان تفت وتوابع مقیم تهران به نشانی tttgahanbar از زمان برگزاری آیین‌ها آگاه شوید.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-02-02