تارنمای خبری امرداد
در «امرداد» ٣٤٥ چاپ شده است

سیب و تمشك و انار، مزه‌هایی برای فرهنگ

جشنواره تمشكایران سرزمین چهار فصل است و هر فصلی میوه‌ها و خوراک‌های گوناگون دارد. کشور ما ایران، سرزمینی است که ناگفته‌های بسیار دارد. یکی از داده‌های خدادادی، میوه‌هایی است که در هر استان و شهرستان و حتا روستاهای ویژه است و آن‌چه درخور توجه است آن که در سال‌های گذشته مردم هر شهر،هنگام برداشت آن میوه جشنواره‌ای برگزار می‌کردند. جشن‌ها برای پاس‌داشت از داده‌های اهورایی برپا می‌شوند. از سوی دیگر کارکرد اقتصادی و ایجاد همبستگی میان مردم آن روستا و بخش را نباید فراموش کرد.در ماه‌های گذشته جشنواره‌هایی در سطح منطقه‌ای در کشور برگزار شد که همه آن‌ها با هدف شناساندن آن بخش به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری بودکه با نگرش به آن‌، می‌تواند در افزایش شمار گردشگر و اقتصاد کشاورزی آن گستره تاثیرگذار باشد. 
آنچه در بالا آمده بخشی از نوشتار «سیب و تمشك و انار، مزه‌هایی برای فرهنگ»، است كه در رویه‌ی مردم(رویه‌ی٣) هفته‌نامه‌ی امرداد ٣٤٥ چاپ شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید