لوگو امرداد

نیک‌اندیشان انجمن زرتشتیان شریف‌آباد و زیارتگاه‌ها

sharifabad4گردش ۲۸ انجمن زرتشتیان شریف آباد، در گزارشی به پاس سپاسگزاری، نام نیک‌اندیشان یاریگر این انجمن و زیارتگاه‌های زیرپوشش را به آگاهی رساند.

این سومین گزارش سپاسداری از نیک‌اندیشان است که گردش 28 انجمن زرتشتیان شریف‌آباد پس از آغاز به فعالیت از تیرماه 1400 به آگاهی می‌رساند. در گزارش پیش‌رو نام نیک‌اندیشان یاریگر در بهسازی زیارتگاه پیرهریشت، زیارتگاه پیرسبز، زیارتگاه پیر پارس بانو و انجمن زرتشتیان شریف‌آباد آمده است:

زیارتگاه پیرهریشت:

 • بهدین کشور ترک رستمیان بنامگانه همسرش روانشاد سهراب رستم دینیاری مبلغ 5،000،000 ریال
 • بهدین مروارید رستمیان بنامگانه روانشادان ترک خدارحم رستمیان و دولت رستم فلامرزی مبلغ 10،000،000 ریال
 • بهدین رستم ماهیار بهدینیان مبلغ 50،000،000 ریال
 • بهدین الله یار دانشمند مبلغ 5،000،000 ریال
 • بهرام هرمزی علی آباد بنامگانه روانشاد همایون ایزدی مبلغ 100،000،000 ریال
 • نیک‌اندیش نیکوکار مبلغ 30،000،000 ریال

زیارتگاه پیرسبز:

 • بهدین بهروز قدرت نریمان مبلغ 30،000،000 ریال
 • بهدین رستم ماهیار بهدینیان بنامگانه روانشاد صنمبر دینیار کاووسپور مبلغ 25،000،000 ریال
 • بهدین پریچهر سروش مبلغ 30،000،000 ریال
 • بهدین تیرانداز شکیبا بنامگانه پدرشان خسرو تیرانداز، مادرشان گل خسرو جمشید و همسرشان همایون بهرام کی‌منش مبلغ 40،000،000 ریال
 • بهدین الله‌یار دانشمند مبلغ 5،000،000 ریال
 • نیک‌اندیش نیکوکار مبلغ 60،000،000 ریال

زیارتگاه پیر پارس بانو:

 • بهدین تیرانداز شکیبا بنامگانه پدرشان خسرو تیر انداز، مادرشان گل خسرو جمشید و همسرشان همایون بهرام کی‌منش مبلغ 60،000،000 ریال
 • بهدین رستم ماهیار بهدینیان بنامگانه روانشاد خدارحم رستم رستمیان مبلغ 25،000،000 ریال
 • الله‌یار دانشمند مبلغ 5،000،000 ریال

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد:

 • بهدین شیرین وفاداری بنامگانه روانشاد رستم مهربان ترکی مبلغ 30،000،000 ریال
 • بهدین کشور ضیافت بنامگانه روانشاد رستم بهرام آبادیان شریف‌آباد مبلغ 20،000،000 ریال
 • بهدین کشور ترک رستمیان بنامگانه همسرش روانشاد سهراب رستم دینیاری مبلغ 10،000،000 ریال
 • بهدین شیرین قدیر مبلغ 10،000،000 ریال
 • بهدین منوچهر کریمداد سلامتی و بهرام جمشید استادمهری مبلغ 40،000،000 ریال
 • بهدین شهناز مبارکه بنامگانه پدر و مادرشان روانشادان شاه بهرام مهربان مبارکه و مروارید بهرام پورسرخابی مبلغ 5،000،000 ریال

شماره حساب و کارت انجمن زرتشتیان شریف‌آباد و زیارتگاه‌های زیرپوشش این انجمن:
پیر سبز
۰۱۰۶۰۱۸۱۸۰۰۰۵ بانک ملی
۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۱۹۶۴۲۶

پیر پارس بانو
۰۱۰۶۰۹۹۳۳۲۰۰۲ بانک ملی
۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۳۶۵۵۹۱

پیر هریشت
۰۱۰۶۰۳۳۹۳۲۰۰۲ بانک ملی
۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۳۶۵۶۰۹

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد
۰۱۰۶۰۳۳۹۹۴۰۰۶ بانک ملی
۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۳۶۵۶۲۵

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-02-31