تارنمای خبری امرداد
امرداد 456 چاپ شد

اینجا آبادان است و آبادان می‌ماند!

شماره‌ی 456 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «اینجا آبادان است و آبادان می‌ماند!» با نوشتارهای تاریخی و فرهنگی و گزارش‌ها و خبرهایی از گوشه‌وکنار ایران در هشت رویه منتشر شد.

سخن نخست چهارصد و پنجاه و ششمین شماره‌ی امرداد با عنوان «فرهنگ مالیات» به خامه‌ی بابک سلامتی، مدیرمسوول و سردبیر هفته‌‌نامه‌ی امرداد به پیشینه‌ی پرداخت مالیات به‌ویژه فرهنگ مالیات در سرزمین پارس از گذشته‌های تاریخی و وابستگی میزان مالیات‌دهی با خرسندی مردمان از شیوه‌ی کشورداری دولت‌مردان می‌پردازد.

امرداد  456  از ‌دوشنبه، 30 خوردادماه، 1401 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش «امرداد»، در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران قرار دارد.

در چهارصد ‌و پنجاه و ششمین شماره‌ی امرداد نوشتارهای زیر آمده است:

 عنوان نوشتارهای رویه‌ دوم (رویداد):

– روز ملی دماوند!

– یادی از استاد میرکمال‌الدین کزازی

– رویدادهای کوتاه

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم (مردم):

– جان‌بخشی آرش و رهایی ایران

– نگاه مردم

– پیچازه (ویژه‌ی تیرگان – دماوند)

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم (ادب و هنر):

– شیراز شهر سرایندگان بزرگ ایران

– سروده؛ «ایران»، محمدامین ریاحی

– ستایش سرزمین ایران در آثار سرایندگان آذربایجان و آران

در رویه‌ی پنجم (اندیشه) این نوشتارها آمده است:

–  اینجا آبادان است و آبادان می‌ماند! (ریشه‌یابی نام آبادان در نوشته‌های باستان)

– ساخته‌شدن دین «عشق» با ملات دانش، زیبایی و نیکی

 

عنوان‌های رویه‌ی ششم (تاریخ و باستان‌شناسی):

– سومری‌های باستان چه کسانی بودند؟

– سرانجام اردشیر سوم (سرگذشت ایران 63)

– پیدایش امپراتوری ایران برپایه‌ی آخرین یافته‌های تاریخی (کتاب ‌شناخت)

 

عنوان‌های رویه‌‌ی هفتم (زرتشتیان):

– کتاب گنجینه‌ی دانش نیاکانی (گفت‌و‌گو با شهریار هیربد به خجستگی روز قلم)

– دکتر پریسا کشاورزی از سخنرانان همایش علمی فلورا ایرانیکا

– رویدادهای کوتاه زرتشتی

عنوان‌های رویه‌ی هشتم (هشتی):

– فسا آویزه‌ای از ستاره‌های آسمانی

«امرداد» شماره‌ی 456  از ‌‌دوشنبه، 30 خوردادماه، 1401 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

فروش اینترنتی هفته‌نامه امرداد شماره‌ی 456

اشتراک ایمیلی هفته‌نامه امرداد

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید