تارنمای خبری امرداد

رام؛ نام بیست‌ویکمین روز ماه زرتشتی

 در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز بیست‌ویکمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است نام این روز «رام» است.

«رام» به چم(:معنی) رامشن، صلح و آشتی است. فردوسی پیرامون این ایزد می‌سراید «ترا روز رام از جهان رام باد / همان باد را با تو آرام باد». رام یشت (یشت پانزدهم) در کتاب اوستا ویژه این ایزد است. رام بخشنده چراگاه‌ها و خوراک‌های خوب است. ایزد رام همیشه با ایزد وَیو یا ایزد «باد» آمده است.

 این روز یکی از چهار روز پرهیز از خوردن گوشت است. زرتشتیان این روز را «نبر» می نامند و از کشتن حیوانات و خوردن گوشت خودداری می‌کنند. مسعودسعد نیز پیرامون این ایزد می‌سراید: «رام روز است و بخت و دولت رام / ای دلارام خیز و درده جام». زرتشتیان در این روز به دور یک‌دیگر جمع می‌شوند و شادی می‌کنند.

نماد این روز نیز گل «خیزی زردی» در دین زرتشتی است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید