تارنمای خبری امرداد

باد؛ نام بیست‌ودومین روز ماه زرتشتی

 در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز بیست‌ودومین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است نام این روز «باد» است.
«باد» به چم(:معنی) هوا است. در فرهنگ زرتشتی هوا از چهار آخشیج ستودنی و سپندینه مانند آب و آتش و خاک است. در فرهنگ ایران پاک نگهداشتن چهار آخشیج خویشکاری(:وظیفه) هر انسان بوده‌است.
در اوستا ایزد وَیو(باد) همراه و همکار ایزدان آب و آتش و خاک است. ایزد وَیو یا ایزد باد همواره با ایزد رام آمده است. در اوستای سی‌روزه آمده است«یاری باد به همه رزم و کارزار برساد. هر که را باد پشتیبان است پیروزی همیشه با اوست».
نماد این روز در دین زرتشتی گل « بادرنگ بویه» است.

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید