لوگو امرداد
ادامه مبحث حذف پول (بخش بیست و دوم)

بخش کوچکی از تمدن معنویت: قانون کارما

images 2تمثیلی کوچک از تمدن معنویت،‌ را در اینجا به بحث و بررسی می‌گذاریم،‌ که کم و بیش با آن آشنا هستید،‌ قانون کارما. کارما، کرمَه یا کرمن به سانسکریت، به معنی زیستکار یا عملکرد فرد در زندگی  و یا بازگشت است. این عملکردها ذاتاً و به طور خودکار نتایجی را در این زندگی و زندگی بعد به دنبال دارند. بدین معنی که «هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی». یا به عبارت دیگر، من صاحب اعمال خویشم، میراث‌دار کردارهای خویش، زاده اعمال خود، در پیوند با کردار خویش، و متکی بر اعمال خود می‌زیم، و هر فعلی که انجام می‌دهم، نیک یا بد، میراث آن به من می‌رسد، و افراد  بایستی همواره بر این اصل فکر کنند. قانون کارما به سادگی «قانون علت و معلول» است. یعنی کسانی که به قانون کارما اعتقاد دارند معتقدند که نتایج اعمال خود را در این دنیا خواهند دید. به طور کلی در پاسخ به کسانی که می‌گویند کارما چیست، باید گفت که قانون کارما فرض می‌کند که اعمال شما آینده شما را تعیین می‌کند. البته این نکته قابل ذکر است که قانون کارما بخشی از مفاهیم مورد استفاده در تمدن معنویت بوده و اگرچه مفاهیم عمیق و مهمی در خود دارد ولی می‌توان گفت مفاهیم یسیاری از این دست و با این ابعاد را در تمدن معنویت شاهد خواهیم بود.

شاید شنیده باشید که برخی‌ می‌گویند: سرنوشت ما این بود که اینگونه زندگی کنیم یا رنج‌های زیادی بکشیم! اما قانون کارما نظر دیگری دارد: دلیل اینکه سرنوشت شما هرگز از پیش تعیین نشده است این است که شما اراده آزاد دارید. طبق قانون کارما، هر کاری که در این دنیا انجام می‌دهیم، واکنشی دارد. به عبارت ساده، وقتی ما کارهای خوب انجام می‌دهیم، در ازای آن نتایج خوبی خواهیم گرفت. اما وقتی طبق قانون کارما که مانند قانون جذب یک قانون ثابت در جهان است، کارهای بد انجام می‌دهیم، پیامدهای منفی وارد زندگی شما می‌شود. اگر به کسی صدمه بزنید، طبق این قانون، کارما به شما صدمه خواهد زد. اگر کسی را تحقیر کنی، تحقیر می‌شوی و…قانون جذب تاکید زیادی بر قانون کارما دارد. و قانون کارما یکی از قوانین و شاخه‌های قانون جذب است. کارما قانون علت و معلول است. اکثر کتاب‌های موفقیت بر اساس این قانون هستند. قانون کارما بیان می‌کند که آنچه انجام می‌دهید آینده شما را خوب و بد می‌کند. زندگی انسان فرصتی است که اگر این قوانین را جدی بگیرید و در زندگی خود به کار بگیرید، زندگی فرصتی بی نظیر برای شما خواهد بود تا به آنچه می‌خواهید برسید. قانون کارما چگونه زندگیمان را می سازد؟ همه کسانی که قانون کارما را می‌پذیرند، معتقدند که با استفاده از این قانون و کار انجام شده، می‌توانند آینده را تشخیص دهند. این بدان معناست که اگر قانون کارما را یاد بگیرید، می‌توانید زندگی خود را به عنوان نتیجه کاری که انجام می‌دهید، خوب یا بد تفسیر کنید و ببینید در آینده چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد. طبق قوانین کارما، همه چیز بر اساس اعمال شما اتفاق می‌افتد. یعنی وقتی در مشکلات زندگی به دیگران کمک می‌کنید باعث می‌شود که دیگران در مشکلات زندگی شما به شما کمک کنند. وقتی به دیگران نیکی می‌کنید، طبق قانون کارما، دیگران به شما نیکی ‌می‌کنند. قانون کارما می‌گوید افرادی که در زندگی رنج می‌برند و اتفاقات منفی در زندگی آنها رخ می‌دهد باعث کارهایی می‌شوند که در گذشته انجام داده‌اند. نتایج اقدامات گذشته آنها منعکس کننده رویدادها و شرایط فعلی آنها است. البته قانون جذب هم این قانون را کاملاً تعبیر می‌کند که وقتی کار خوب انجام می‌دهید این احساس را به شما می‌دهد که همین حس خوب باعث می‌شود به نتایج خوبی برسید. فلورانس اسکاول شین در کتاب چهار اثر خود درباره قانون کارما می‌گوید: قانون کارما مانند قانون بازی بومرنگ است.  زمانی که بومرنگ پرتاب می‌شود، سرانجام به سمت شما باز می‌گردد.

 

رابطه قانون جذب و قانون کارما چیست؟

قبل از اینکه شما را با قانون کارما آشنا کنیم بهتر است بدانید قانون جذب چیست، قانون جذب چه می‌گوید؟ قانون جذب و قانون کارما قوانین ثابتی در جهان هستند. قانون کارما بخشی از قانون جذب است. اما قانون جذب چیست؟ طبق قانون جذب، وقتی به چیزی فکر می‌کنید، آن را وارد زندگی شما می‌کنیم. قانون جذب درست مثل طناب عمل می‌کند. یعنی با طناب می‌توانید هر چیزی را در زندگیتان فکر می‌کنید وارد کنید. به عبارت دیگر، وقتی به چیزی فکر می‌کنید، آن را به زندگی خود جذب می‌کنید. وقتی به پول، بیکاری و روابط بد نگاه می‌کنید، فکر می‌کنید پول، بیکاری و روابط بد را در زندگی خود می‌بلعید. برعکس، وقتی به یک رابطه خوب نگاه می‌کنید، یک رابطه خوب را در زندگی خود جذب می‌کنید. وقتی به پول و ثروت نگاه می‌کنید، پول و ثروت را جذب می‌کنید.

قانون جذب و قانون کارما چگونه عمل می‌کند؟

البته قبل از اینکه به شما بگویم قانون جذب و قانون کارما چگونه کار می‌کند، بهتر است بگویم که قانون جذب یک قانون ثانویه است و قانون اساسی قانون ارتعاش است. طبق قانون ارتعاش، وقتی روی چیزی که به آن فکر می‌کنید تمرکز می‌کنید، ارتعاش آن را به جهان و کیهان می‌فرستید. و جهان، بسته به ارتعاشی که از ذهن شما دریافت می‌کند، اراده یا اکراه را وارد زندگی ما می‌کند. بر اساس قدرت ذهن می‌توانید به تمام خواسته‌ها و آرزوهای خود برسید. طبق قانون ارتعاش و فیزیک کوانتومی، کل جهان از انرژی تشکیل شده است و انرژی‌هایی به همین نام توسط یکدیگر جذب می‌شوند. یعنی افکار ما قابلیت تبدیل شدن به ماده را دارند و هر چه خوب یا بد فکر کنیم به زودی وارد زندگی شما می‌شود. قانون جذب و قانون کارما، وقتی یک رابطه عاشقانه زیبا را تماشا می‌کنیم، حس خوبی در فلشبک شما ایجاد می‌شود. ما یک ارتعاش مثبت به کائنات می‌فرستیم و طبق قانون جذب عشق، رابطه شما با گذشت زمان بهتر می‌شود. وقتی اخبار را می‌بینیم و احساس بدی می‌کنیم یا به موسیقی غمگین گوش می‌دهیم، یک ارتعاش منفی به کائنات می‌فرستیم و کائنات چیزهای ناخواسته‌ای را وارد زندگی شما می‌کند. پس قبل از اینکه با قانون کارما آشنا شوید و بفهمید قانون کارما چیست، بهتر است قانون جذب را کاملاً درک کنید و با قانون ارتعاش آشنا شوید.

قانون کارما چگونه عمل میکند؟

همانطور که گفتیم قانون کارما بخشی از قانون جذب است. اما قانون کارما چگونه کار می کند؟ وقتی هر اقدامی را انجام می‌دهید به نتیجه می‌رسید. طبق قانون ارتعاش همانطور که گفتیم همه چیز از انرژی ساخته شده و انرژی‌ها همان ارتعاش جذب یکدیگر می‌شوند. اما باید به شما بگویم که اقداماتی که انجام می‌دهید نیز لرزش دارند. هر عمل منفی که انجام می‌دهید یک ارتعاش منفی به جهان هستی می‌فرستد. هر کاری مثبت انجام دهید، یک ارتعاش مثبت به جهان هستی می‌فرستید. وقتی ما کار منفی انجام می‌دهیم و ارتعاش منفی را به کیهان می‌فرستیم، جهان این ارتعاش منفی ناخواسته را دریافت می‌کند و همان ارتعاشی را که از ذهن شما دریافت کرده به زندگی شما وارد می‌کند. وقتی کاری مثبت انجام می‌دهید و یک ارتعاش مثبت به کیهان می‌فرستید، جهان بر اساس ارتعاشی که دریافت کرده است، چیز مثبتی را وارد زندگی شما می‌کند. قانون کارما بر اساس ارتعاشات عمل ما عمل می‌کند. به این صورت وقتی کاری را انجام می‌دهیم ارتعاشش را به کائنات می‌فرستیم. باید منتظر بمانید تا لرزش و هدف مورد نظر را ارسال کنید. به هیچ وجه برای رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهای خود فکر نکنید. چون ذهن شما محدود است و هیچ وقت دستیابی به خواسته‌ها و آرزوهایتان را درک نمی‌کند و این باعث می‌شود که یک ارتعاش منفی به کانال و کائنات بفرستید. کارما یا قانون کارما می گوید: هر عملی یک عکس العملی به دنبال دارد. قانون کارما یکی از مهمترین قوانین حاکم بر هستی و قانون جذب است. تا کنون به اهمیت کارما و قوانین آن اندیشیده‌اید؟ اعتقاد به کارما با عزت نفس سالم و اعتماد به نفس تداخلی دارد؟  قانون کارما چیست؟ آیا اصلا این قانون را قبول دارید؟ قانون جذب این قوانین را تایید میکند؟ مهم ترین قوانین کارما که غفلت از آن می‌تواند شما را به دردسر بیاندازد کدامند؟  قوانین کارما جز انکار ناپذیر کائنات هستند که چه شما بخواهید و چه نخواهید اجرا میشوند و اگر از آنها غفلت کنید، به اصطلاح دچار کارما سوزی می‌شوید. از این رو در این مقاله به بررسی ۱۵ قانون اصلی کارما می‌پردازیم که اگر بدانید می‌توانید، قبل از هر تصمیمی مراقب افکار، اعمال و رفتارتان باشید.

در قانون جذب نیز بر مفهوم کارما بسیار تاکید شده است. کارما یک قانون انکار ناپذیر در هستی است. کارما در لغت از یک واژه سانسکریت به معنای بازگشت برگرفته شده است. کارما ارتباط بین اعمال شما و سرنوشت شما را توضیح می‌دهد. کارما یا همان قانون کارما را به زبان ساده می‌توان گفت «قانون علت و معلول» است. یعنی کسانی که به قانون کارما اعتقاد دارند باورشان این هست که در این دنیا نتایج اعمال خود را خواهند دید. البته مفهوم کارما امروزه در کتاب‌های موفقیت بعنوان یک اصل و با عنوان «قانون کارما» به گونه‌های مختلفی تفسیر شده است. در حالت کلی در پاسخ به کسانی که می‌گویند کارما چیست باید اظهار داشت که قانون کارما بیانگر این است که اعمال شما آیندۀ شما را رقم می‌زنند. افرادی مثل هندوها که قانون کارما را قبول دارند بر اساس اصل تناسخ بر این باور هستند که کارما یا همان قانون کارما زندگی‌های بعدی شما را نیز تفسیر می‌کند. یعنی اگر شما امروز خوب زندگی کنید و با دیگران مهربان باشید و کار بد نکنید بر اساس قانون کارما در زندگی های بعدی نتایج آن را در زندگی خود شاهد خواهید بود. قانون کارما می‌گوید: افرادی که همیشه مصیبت می‌بینند و اتفاقات سریالی بدی برایشان رخ می‌هد، نتایج اعمال گذشته یا زندگی قبل (تناسخ) خود را تجربه می‌کنند. قانون جذب کائنات نیز کارما را به این صورت تفسیر می‌کند که می‌گوید وقتی شما کارخوبی می‌کنید احساسی در شما ایجاد می‌شود که این حس خوب شرایطی را بوجود می‌آورد تا همان حس را مجددا تجربه کنید. دقیقاً قانون کارما در عملکرد بد و نامطلوب نیز عواقب بدی برای فرد خواهد داشت. این شما هستید که آینده خود را می‌سازید. قانون کارما می‌گوید اگر آینده خوبی می‌خواهید باید اکنون خوبی داشته باشید و به صورت مستمر به شکلی مثبت در جهت خواسته‌هایتان حرکت کنید. دوره پیشرفته نخبگان قانون جذب به شما می‌آموزید که اول چگونه به هرآنچه می‌خواهید در زندگیتان اتفاق بیافتد فکر کنید و در نهایت به همان تبدیل شوید که می‌خواهید.

معنی اصلی قانون کارما چیست؟ کارما به زبان ساده

من در میان دانشجویان دوره قانون جذب متوجه شدم که قانون کارما برای بسیاری یک مفهوم گنگ است. حتی در کتاب‌های موفقیت این مفهوم به صورت شخصی و بر حسب ضرورت تفسیر شده است. قانون کارما براساس قوانین نیوتن نیز توضیح داده می‌شود. بر اساس قانون سوم نیوتن هر عملی عکس العملی دارد. یعنی اگر بر جسمی نیرویی در جهتی وارد شود؛ نیروی عکس العملی مساوی ولی مخالف جهت آن عمل می‌کند. دقیقا قانون کارما نیز به همین شکل عمل می‌کند. کارما می‌گوید اگر شما امروز کار بدی انجام دهید، نتیجه این کارتان به زندگی شما بازخواهد گشت. قانون کارما می‌گوید نتایج کار خوب یا بد شما در همین جهان و زندگی بعدی گریبان شما را خواهد گرفت.

ما در این مقاله قصد داریم قانون کارما را به نحوی بیان کنیم تا یک درک ملموس از مفهوم کارما داشته باشید. برای بیان مفهوم کارما و قانون کارما یک مثال ساده ضروری است. فرض کنید همه ما می‌خواهیم به مردم در حد توان خود کمک کنیم.

 • مثلاً فرد نابینایی را یاری کنیم، به موسسه محک کمک کنیم،
 • به افراد بی‌خانمان کمک مالی کنیم،
 • با کودکان کار مهربان باشیم و غیره.

حال دو سوال مطرح می‌شود: چقدر احتمال دارد شخصی که به او کمک کرده‌ایم، پاسخ خوبی، ما را بدهد؟ چقدر احتمال دارد که عمل ما یک منبع از انرژی مثبت ایجاد نماید؟! این یک مثال خیلی ساده از کارما درباره مسائل روزمره است. البته کارما بصورت منفی نیز وجود دارد. گاندی به سادگی اما بسیار عمیق مفهوم قانون کارما را توضیح می‌دهد:

«انسان چیزی جز محصول افکارش نیست. او به همان چیزی تبدیل می‌شود که بدان فکر می‌کند.»

قانون کارما یکی از قدیمی‌ترین مفاهیم معنوی در جهان است. مدت‌ها قبل، مفهوم قانون کارما به طور گسترده در شرق پذیرفته شده بود. چرا که نه؟ منطقی است. این اعتقاد که اعمال گذشته بر سرنوشت ما در حال اثر می‌گذارند، کاملاً منطقی به نظر می‌آید.

بررسی قوانین کارما در روانشناسی

در علم روانشناسی اعمال انسان، سومین مرحله از چرخه افکار، احساس و رفتار است. هرگونه باور غلط در این چرخه ریشه‌ی بسیار از احساسات و اخلاقیات ما از جمله خجالت و کمرویی، ترس، عذاب وجدان و حتی عزت نفس تضعیف شده است. بر اساس این نظریه باورهای انسان خواه مثبت و یا منفی باشند، افکاری را در ذهن و قسمت خودآگاه شخص پدید می‌آورند که، به دنبال آن فکر احساسی خوشایند یا نا خوشایند در شخص پدید می‌آید. در نهایت وقتی انسان تحت سلطه احساسات خود قرار می‌گیرد، دست به اعمالی می‌زند که می‌توانند مثبت یا منفی باشند و دوباره آن اعمال افکاری را در ذهن انسان به وجود می‌آورد که به دنبال آن احساس و رفتار دیگری است و این چرخه تا بی نهایت تکرار می‌شود. برای بررسی بیشتر این نظریه پیشنهاد می‌کنیم به مقالات طرح‌واره ها مراجعه کنید.

اکنون به بررسی قوانین کارما در روانشناسی و این نظریه می‌پردازیم. طبق این قانون هر اعمالی که از ما سربزند، مشابه آن را طبق قانون جذب به زندگی خود جذب می‌کنیم. اگر این قانون را در نظریه فوق بررسی کنیم یعنی:« افکار مشابه، احساسات و در نهایت رفتارهای مشابهی را به دنبال دارند.» به طور مثال در حق کسی بدی می‌کنیم. قانون کارما در کائنات می‌گوید، این بدی در نهایت به خودمان باز می‌گردد. علم روانشناسی می‌گوید در حق کسی بدی می‌کنیم و باور داریم و فکر می‌کنیم که دنیا جای خطرناکی است و برای حفظ بقا مجبوریم به دیگران بدی کنیم. این باور و این احساس مخرب ما را در تکرار این عمل تشویق می‌کند و در نهایت اطراف خود را با افرادی با این باور پر می‌کنیم و آنها نیز در حق ما اعمال زشت مشابهی را مرتکب می‌شوند و در نهایت هر عملی که انجام می‌دهیم دست به دست چرخیده و همانند آن به خودمان باز می‏گردد.

نماد کارما (علامت کارما)

خب اکنون که با کارما آشنا شدید خوبه که علامت و نماد کارما رو هم بدانید چراکه ممکنه گاهی مورد استفاده قرار بگیرد. مثلا گاهی فکر میکنید رفتار و یا قضاوتی که از دوستتان در مورد دیگری سر می‌زند اشتباه است و ممکن است دچار کارماسوزی شود اما مستقیما روتون نمیشه که بهش بگید داره کار اشتباهی می‌کند برای همین اگر نماد کارما را درمیان ایموجی‌های تلفن همراه‌تان بدانید مجبور نیستید که مستقیما به او حرفی بزنید و فقط به فرستادن ایموجی نماد کارما بسنده می‌کنید.

کارما و دارما یعنی چه؟

دارما یک لغت باستانی است که ریشه آن در زبان سانسکریت و مذاهب بودایی و هندو به معنای محافظت از خود در برابر غم‌ها و ناملایم‌ات است. بر اساس قانون دارما مراقبت از خود در برابر غم‌ها و ناملایم‌ات تنها بر عهده خود فرد است نه شخص دیگری. اما این مراقبت به کمک نیروهای مادی صورت نمی‌گیرد بلکه لازمه آن زندگی‌ای در چهارچوب قوانین پاک و الهی است که طی آن فرد به کسی آسیب نرساند. اما کارما، کارما خواهر دارما است چرا که کارما و دارما در کنار هم راه زندگی سعادتمندانه را به ما نشان می‌دهند. کارما همانطور که پیشتر نیز برایتان تعریف کردم به ضرب المثل معروف از هر دستی بدهی از همان دست می‌گیری و یا هرچه را بکاری همان را درو میکنی اشاره دارد.

قانون کارما در مورد عشق چه می‌گوید؟

بیان قانون کارما در عشق هم از جمله ابهاماتی است که کارما دارد. چرا که قانون جذب عشق می‌گوید، ذهن شما همواره در حال فرستادن ارتعاش به جهان هستی است به جز مواقعی که خواب است اما بر اساس قانون کارما شما هیچ گاه نمی‌توانید جلوی احساساتتان را بگیرید چرا که زنده بودن به معنای احساس زندگی است.

سوزاندن کارما و کارما سوزی به چه معناست؟

سوزاندن کارما و کارما سوزی دو کلمه ی تقریبا شبیه هم است که معنایی کاملا متضاد هم دارد. کارما سوزی یعنی شما کارمای اعمال بد خود را که در گذشته مرتکب شده‌اید پس دهید و به اصطلاح مجازات شوید اما سوزاندن کارما یعنی: اعمالی که انجام می‌دهید تا کارمای منفی را از خودتان دور کنید.

مثلت کارما

مثلث کارما به معنی تمایل هر چه بیشتر افراد به افزایش سطح بسیار زیادی از کامل شدن و نفوذ است. افراد می‌خواهند از این نماد باستانی قدرت و حمایت را دریافت کنند.

ارتباط بین تناسخ و کارما

اعتقاد هندوها به تناسخ با اعتقاد هندوها به کارما ارتباط مستقیمی دارد، آنان بر این اعتقادند که روح ما (آتمان) از هر عمل خوب و بدی که در زمان زنده بودن انجام می‌دهیم، تأثیر می‌پذیرد. اگر مجموع اعمال ما مثبت باشد، ما در سطح بالاتری متولد می‌شویم. اگر ما فاسد بودیم، در سطح پایین‌تری متولد می‌شویم. کارما برای همه کسانی که معتقدند خدا عادل است جذاب است. بد بودن در بدو تولد مجازات می‌شود و نیکی با متولد شدن در بالا پاداش می‌گیرد. مشکل کارما این است که می‌آموزد افرادی که در این زندگی رنج می‌برند، به خاطر اعمال بدی که در تجسم قبلی انجام داده‌اند، عذاب می‌کشند، و این یک بار مضاعف است.

قوانین کارما و نقش آن در زندگی ما؟ (قانون طبیعت کارما)

شاید مهم ترین سوال افرادی که به دنبال مفهوم کارما هستند این باشد که چطور می‌توان از قوانین کارما آسیب کمتری دید و بعد آیا می‌شود با استفاده از قانون کارما در خود و زندگی خویش تحولی ایجاد کرد؟ در واقع همه به دنبال فهم قوانین کارما برای کنترل زندگی‌شان هستند.
انواع کارما :

انواع کارما به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شود. که در ادامه به بررسی هر یک می‌پردازیم:

کارما سانجیتا  Sanchita

این کارما در اصل منبعی از کارمای انباشته شده‌ی فرد است که شامل اعمال گذشته او و اعمالی که در تولد‌ها و زندگی‌های قبلی‌اش انجام داده می‌شود. یعنی کل کارماهای شناخته نشده در طول زمان‌های بی نهایت گذشته است. یا به عبارت ساده تر کل بدهی است که شما به کائنات دارید.

کارما Praarabdha

آن بخشی از “سانچیتا کارما” است که به زندگی کنونی فرد اشاره دارد. به عبارت دیگر، Praarabdha Karma  الگو کارمایی از آن بخشی از کارما Sanchita  است که به حد نصاب رسیده و توسط شما در همین زندگی‌تان تجربه می‌شود و آن را با خود به تولد دیگرتان نمی‌برید.

کارما Kriyamana

کارما Kriyamana کارمای روزانه‌ای است که تجربه می‌کنید. این کارما، فوری در زندگی ما ایجاد شده و به دلیل اقدامات آزاد ما است و به صورتی با کارما آینده‌ی ما ترکیب شده است.

کارما Aagami

کارما Aagami T krai  بخشی از کارما است که به دلیل اعمال موجود در زندگی فعلی ایجاد شده است و به کارما Sanchita اضافه می‌شود.

قوانین کارما ( ۱۲قانون کارما +۳ قانون تکمیلی ):

۱- قانون کارما: تشابه «هرچه بکارید، برداشت می‌کنید»

تعریف سادۀ قانون تشابه این است که افکار و اعمال ما عواقبی دارند، خوب یا بد. اگر آرامش، عشق، هماهنگی، رونق و غیره را طلب کنیم، باید همسو با آن‌ها رفتار نماییم. این قانون از اصلی ترین قوانین کارما است که از آن با عنوان «قانون علت و معلول» نیز یاد می‌شود. همچنین انرژی‌ حاصل از فکر و عملی که ما به این دنیا وارد می‌کنیم، عواقب آنی یا غیر آنی به دنبال خواهد داشت. طبق قانون کارما کائنات همان چیزهایی را به شما بازمی‌گردانند که شما به کائنات هدیه داده‌اید. برای داشتن چیزهایی که خواهانش هستید، باید خودتان همان چیزها را داشته باشید و به کائنات ارائه کنید، و اینکه چگونه ارتعاش انرژی شما ارتعاشات انرژی دیگر را جذب می‌کند،‌ را خوبست فرا گیریم.

۲- قانون کارما: آفرینش «آنچه که طلب می‌کنیم، از طریق مشارکت حاصل می‌گردد.»

زندگی‌ پیرامون شما و هر آنچه که در دنیای خودتان مشاهده می کنید، توسط نیات خود شما پدید آمده است. از آن‌جا که ما با جهان هستی یکی هستیم، نیات ما تکامل آفرینش را تعیین می‌کنند و طبق قانون کارما از آن‌جا که آنچه ما در پیرامون خود داریم به بخشی از ما تبدیل می‌گردد، قانون دوم از قوانین کارما بیان می کند که، وظیفۀ ماست که مطمئن شویم پیرامون ما با امیال‌مان هماهنگ است.

۳-قانون تواضع و کارما در قوانین کارما : «نپذیرفتن آن‌چه که هست منجر به استمرار آن‌چه که هست می‌شود.»

پذیرش، یک ویژگی مثبت در وجود هر فردی است به زبان ساده، به منظور تغییر وضعیت کنونی، ابتدا باید آن را بپذیریم.
اگر چیزهایی که هم اکنون می‌بینیم را دشمن خود تلقی می‌کنیم و چیزها و کسانی هستند که خصوصیات منفی دارند یعنی خود ما نیز بر درجات بالایی از جهان هستی متمرکز نیستیم و آن خصوصیات منفی درون خود ماست و اگر به جای ایجاد تغییر در مسائل منفی بر خود مسائل منفی تمرکز کنیم، در نقطۀ صفر درجا خواهیم زد. قانون پذیرش از اصلی‌ترین قوانین کارما است که به زبان ساده به این معنا است که، اگر می‌خواهید مشکلات و شرایط سخت را تغییر دهید در ابتدا باید حتما مشکلات خود و وجود معضل در زندگیتان را بپذیرید، و بنظر می‌رسد «پذیرش» شرایط کنونی راز موفقیت و پیشرفت افراد موفق جهان است.

۴- قانون رشد و کارما : «رشد ما فراتر از هر شرایطی است.»

تنها چیزی که ما بر آن کنترل داریم، خودمان است. اقدام و عملی که پس از انگیزه شکل می‌گیرد، شرایط مثبت یا منفی را در زندگی ما رقم می‌زند. تغییر حقیقی فقط زمانی رخ می‌دهد که متعهد شویم آن‌چه که در قلبمان هست را تغییر دهیم. قانون رشد چهارمین قانون از قوانین کارما است که می‌گوید، اگر مسوول و متعهد باشید، معجزه رخ می‌دهد.
طبق قانون کارما برای رشد و تعالی خویش، باید خودمان را تغییر دهیم، نه شرایط و چیزهای پیرامونمان را.
کارما می گوید: دنیای تو زمانی تغییر می‌کند که خود تو تغییر کنی.

حتما بخوانید : آخرین راز تغییر با قانون جذب که هرگز به ما نگفتند

۵- قانون پنجم: مسئولیت «زندگی ما نتیجه کارهای خودمان است، نه چیز دیگری.»

هنگامی که در زندگی ما آشوب وجود دارد، اغلب به این دلیل است که درون خودمان آشوب است. اگر می‌خواهیم زندگی خودمان را تغییر دهیم، باید چارچوب ذهنی و پیرامون خود را عوض کنیم. ما باید مسئولیت هرآنچه در زندگی‌مان وجود دارد را بپذیریم و براساس قانون کارما بپذیریم هر آنچه در پیرامون ما وجود دارد انعکاس درون خود ماست.

۶- قانون پیوند و کارما: «همه چیز در جهان هستی به‌هم پیوسته است، از چیزهای کوچک گرفته تا بزرگ»

گذشته، حال و آیندۀ ما همگی به یکدیگر پیوسته هستند. کوچک‌ترین کارهایی که انجام می‌دهیم با بزرگ‌ترین کارهایمان پیوند دارند. همه‌چیز به یکدیگر مرتبط هستند بنابراین ما اگر چیز متفاوتی می‌خواهیم، باید تلاش کنیم که این پیوندها را تغییر دهیم. براساس قانون کارما هیچ مرحله‌ای در تکمیل یک وظیفه و در راستای رسیدن به یک خواسته و هدف از بقیه مهم‌تر نیست. گذشته، گام اول و گام میانی و گام آخر همگی مهم هستند و گذشته و حال و آینده با هم ارتباط دارند و پیوسته هستند.

مهم نیست چه گذشته ای داشته اید و اکنون در چه شرایطی هستید چون به  هر حال آرزوی تو دستور توست! این تنها یک شعار نیست، واقعیتی است که بسیاری همچون شما را به اهداف و آرزوهایشان رسانده. همین حالا هم شما با ورود به این سایت اولین گام در جهت رسیدن به آرزوهایتان را بر اساس قانون کارما برداشته اید. شاید بعدها که به بسیاری آرزوهایتان رسیدید به یاد بیاورید که در چنین روزی در سایت راز موفقیت ناامیدانه در پی آرزوهایتان در حال مطالعه بودید و فکرش را هم نمیکردید چنین اتفاقات شگفت انگیزی در زندگیتان بیافتد.
هیچ چیز اتفاقی نیست. مطالعه مجموعه‌هائي در زمینه آرزوی تو دستور توست، می‌تواند گام دوم شما در جهت شناخت ارتعاشات و رسیدن به آرزوهای‌تان باشد.

۷- قانون تمرکز و کارما : «شما نمی‌توانید در یک زمان به دو چیز مختلف فکر کنید»

هیچکس نمی‌تواند توجه خود را بر بیش از یک موضوع متمرکز نماید. اگر افکار شما بر ارزش‌های معنوی متمرکز است امکان ندارد افکار سطح پایینی همچون حسادت و خشم داشته باشید و برعکس اگر ما افکار و اعمال منفی داشته باشیم نمی‌توانیم انتظار رشد معنوی را بکشیم. ما باید توجه خود را به طور کامل روی خواسته‌های‌مان متمرکز کنیم تا به خواسته‌های مطلوب خویش برسیم. اما شاید بگوید من با این قانون کارما موافقم ولی ذهنی بسیار آشفته و پریشان دارم و قادر نیستم تمرکز کنم! در این صورت حتماً پکیج بسیار شگفت انگیز اثر زایگارنیک روانشناس روس را تهیه کنید و ذهن‌تان را به آرامش و تمرکز دعوت کنید. یادتان باشد قانون تمرکز کارما قدرت می آورد.

۸- قانون بخشش : «نشان دادن از بخشش حاکی از نیات حقیقی است.»

به زبان ساده: آن‌چه که ما ادعا می‌کنیم و آن را باور داریم، باید در اعمال‌مان نیز تجلی یابد. بخشش یک فضیلت است، به شرطی که مشتاق کمک به سایرین باشیم. بدون ذات بخشنده، رشد معنوی تقریباً غیرممکن است. کمترین اثر بخشش تقویت قدرت روان و افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس است. بله، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که بخشش و گذشت تاثیر مستقیم بر بهبود اعتماد به نفس و عزت نفس افراد دارد.

۹- قانون تغییر و کارما : «تاریخ خود را تکرار خواهد کرد مگر اینکه تغییر کند.»

تعهد آگاهانه نسبت به تغییر، تنها راه برای تاثیرگذاری بر گذشته است. تاریخ در مسیر غیرسازنده‌ای ادامه خواهد یافت، مگر اینکه انرژی‌های مثبت، جهت آن را عوض نمایند.

۱۰- قانون اینجا و اکنون و کارما: «زمان حال تنها چیزی است که ما داریم.»

نگاه نادمانه و همراه با پشیمانی به گذشته و نگاه ناامیدانه به آینده، فرصت سود بردن از زمان حال را از شخص می‌گیرد. افکار و الگوهای رفتاری کهنه اجازه نمی‌دهند که نسخۀ جدیدی از آن‌ها داشته باشیم و باعث می‌شوند فرصت‌های حال و پیشرفت از دست برود. به پشت سر خود نگاه کنید تا ببینید چه چیزی مانع از حضور شما در اینجا و اکنون بوده است.

۱۱- قانون صبر و پاداش و کارما : «هیچ چیز ارزشمندی بدون “ذهنیت صبور” ایجاد نمی‌گردد.»

صرفاً با فکرهای زیبا به خواسته‌های خود نمی‌رسیم. هرچیزی که ارزشمند است، به مقداری تلاش نیاز دارد. پاداش اعمال ما فقط از طریق صبر و استقامت به دست می‌آید و نه چیز دیگری. پاداش‌ها نتایج پایانی نیستند. حقیقت این است که لذت دائمی از طریق این دانش به دست می‌آید که بدانیم چکار کنیم و چگونه انتظار پاداش کاری که انجام داده‌ایم را بکشیم؛ یعنی آگاهانه صبور باشیم.

۱۲- قانون اهمیت و الهام و کارما : «بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می‌رود کارایی داشته باشید.»

هرچقدر برای کاری انرژی بگذارید، همان قدر نتیجه می‌گیرید. اگر نتیجه پایانی چیزی را از خود به جای نگذارد، از ارزش اندکی برخوردار خواهد بود. انرژی و نیات، مولفه‌های اساسی هستند که اهمیت نتایج پایانی را تعیین می‌کنند و بعبارت دیگر ارزش حقیقی هر چیزی را انرژی و نیتی که برای انجام آن صرف شده است تعیین می‌کنند. به طور ایده‌آل، میزان عشق و علاقه‌ای که شخص در خلق هر چیزی به کار می‌برد موجب الهام‌بخشی می‌گردد و دربردارندۀ انگیزه‌هایی هستند که شخص آن‌ها را اجرایی می‌کند تا یک اثر ماندگار از کل داشته باشد.

حتما بخوانید : قانون ارتعاش در قانون جذب چیست؟ چگونه ارتعاش (فرکانس) قدرتمندی بفرستیم؟

۱۳- قانون کارما می‌گوید هرچه کنی به خود کنی.

وقتی می‌گوییم کارما قانون عمل و عکس العمل است، نکته جالب توجه آن است که بدانیم قانون کارما براساس نیت افراد عکس العمل نشان می دهد؛ فرض کنید دو شخص مختلف آمپولی را به شخص بیماری می‌زنند، یکی به قصد نجات بیمار و دیگری به قصد کشتن بیمار! نیت پزشک نیت خوب و نجات بیمارش است و نیت شخص دیگر، نیت پلیدی است و قانون کارما براساس نیت هریک از آنها اعمالشان را به خودشان برمی‌گرداند.

۱۴- براساس قانون کارما انرژی شما چند برابر بازمی‌گردد.

هرگز تصور نکنید به همان اندازه‌ای که انرژی صرف می‌کنید، به همان اندازه نیز دریافت خواهید کرد! از نظر قانون کارما وقتی شما آغازگر یک عمل خوب یا بد هستید، انرژی حاصل از عمل شما در یک چرخه نامتناهی قرار می‌گیرد و براساس قانون کارما چندین برابر همان انرژی به خودتون بازمی‌گردد. بعنوان مثال وقتی شما از راننده تاکسی بخاطر رفتار خوبش تشکر می‌کنید، راننده با دریافت انرژی خوب شما بقیه روز را با انرژی مثبت بیشتری کار می‌کند و حال خوب خودش را به سایر مسافرانش نیز منتقل می‌کند و افراد بیشتری انرژی خوب شما را دریافت می‌کنند و آنها نیز بقیه روز خود را با انرژی مثبت بیشتری سپری می‌کنند و این چرخه به همین شکل ادامه پیدا می‌کند و مطمئن باشید طبق قانون کارما انرژی مثبت بسیار بیشتری به خود شما که آغازگر چرخه بوده‌اید بازخواهد گشت و برعکس.

۱۵- براساس قانون کارما بازگشت کامل اعمال در این دنیا امکان‌پذیر نیست.

اجازه دهید این سوال را از خودتان بپرسم؟! آیا امکان مجازات صد درصدی قاتلی که مثلا ۱۰ نفر را به قتل رسانده است یا کسی که در طول زندگیش دست به جنایت‌های بزرگی زده است در همین دنیا وجود دارد!! یا برعکس، آیا امکان جبران صد درصدی کارهای خوبی که یک شخص در طول زندگیش انجام داده و به افراد بسیار زیادی کمک کرده است و آثار خوبی‌های او حتی بعداز مرگش نیز وجود دارد، در این دنیا وجود دارد!!! با این مقاله جذاب همراه باشید تا در ادامه پاسخ این سوالات را نیز دریابید.

در خصوص مفهوم قانون کارما ذکر ۲ نکته حائز اهمیت است:

 • همه به یک اندازه قانون کارما را درک نمی‌کنند.
  بعضی از افراد زودتر پی به قانون کارما می‌برند و نتایج آن را درک می‌کنند و بعضی‌ها نیز دیرتر یا اصلا متوجه نمی‌شوند!
  اگر شیشه پنجره اتاقتان را خوب تمیز کرده باشید، به محض اینکه کسی روی شیشه دست بگذارد، متوجه لکه روی آن می‌شوید، چرا؟! چون شیشه شفاف است و کثیفی‌ها و تمیزی‌ها را سریع‌تر نشان می‌دهد؛ بنابراین افرادی که ضمیر و باطن شفاف‌تری دارند، انرژی حاصل از قانون کارما را سریع‌تر متوجه می‌شوند و برعکس.
 • نمی‌توان همه پدیده‌ها را با قانون کارما تفسیر کرد.
  بطور حتم نمی‌توان تمام اتفاقات و رویدادهای زندگی را به قانون کارما نسبت داد چرا که این دنیا متشکل از قوانین بسیاری است که در رخداد اتفاقات پیرامون ما نقش اساسی دارند و قانون کارما هم یکی از همین قوانین است بنابراین قرار نیست بعداز مطالعه این مقاله همه چیز را به قانون کارما نسبت بدهیم.

جمع بندی:

در انتها فراموش نکنید که کارما میگه صبور باشید و این صبور بودن اوج احترام به حکمت خداوند و کائنات است و بهترین چیزها را برایتان رقم می‌زند. اینکه کارما میگه صبور باشید یعنی بدون احساس خشم، ترس و یا حتی انتظار، به خداوند اعتماد کنید و مطمئن باشید که اتفاقات خوب در راه هستند و در کمترین زمان ممکن که به نفع شما باشد وارد زندگیتان می‌شوند.

ادامه دارد

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-07-05
امرداد