تارنمای خبری امرداد
به کوشش انجمن زرتشتیان یزد

خجسته جشن آبانگان با آیین گهنبار در یزد برگزار می‌شود

انجمن زرتشتیان یزد و کمیسیون بانوان جشن آبانگان و گهنبار برگزار می‌کندآیین گهنبار دانش‌آموزی به مناسبت جشن آبانگان به کوشش انجمن زرتشتیان یزد در آتشکده‌ی ورهرام برگزار می‌شود.

آیین گهنبارخوانی دانش‌آموزی با همکاری دانش‌آموزان دبستان‌های دخترانه‌ی مارکار و پسرانه‌ی دینیاری به خجستگی جشن آبانگان، آبان ایزد از ماه آبان به سالمه‌ی 3757  زرتشتی برابر با شنبه چهارم آبان‌ماه 1398خورشیدی از ساعت 16 در آتشکده‌ی ورهرام یزد برگزار می‌شود.

زرتشتیان برپایه‌ی گاه‌شمار خود در روز آبان از ماه آبان جشن آبانگان را که از جشن‌های ماهیانه است، برپا می‌دارند. واژ‌ه‌ی آبان به چَم(:معنی) آب‌ها است. پاسداری و تمیز نگه‌داشتن آب‌ها و ارج گذاشتن به آب از سوی ایرانیان را تاریخ‌پژوهان بسیاری ثبت کرده‌اند. نماد مادی خورداد امشاسپند (که به چم کمال و رسایی است) آب است و آب جزو جدانشدنی آیین‌های دینی زرتشتیان است.

پیش از اشوزرتشت اردویسورآناهیت، آناهیتا یا ناهید ستایش می‌شد و ناهید نیایش‌گاه‌های ویژه‌ی خود را داشته است‌. این نیایش‌گاه‌ها در نزدیکی رودخانه یا چشمه‌ای ساخته می‌شد. اردویسور آناهیت همانند بسیاری از خدایان پیش از اشوزرتشت، پس از اشوزرتشت جایگاه ایزدی پیدا کرد‌.

آب در جای‌جای اوستا ستوده شده است؛ هفتن‌یشت، آبزور و آبان‌یشت از اوستاهایی هستند که در آن‌ها آب ستوده شده است. در اوستا اردویسور آناهیت ایزد نگهبان آب‌ها است.

آبان‌یشت پنجمین یشت و یکی از طولانی‌ترین و قدیمی‌ترین یشت‌هاست که به ستایش اردویسور آناهیت اختصاص دارد. او مقدسی است که جان‌افزاست، فزاینده‌ی ثروت و فزاینده‌ی مملکت است. در این یشت چهره‌های بسیاری معرفی شده‌اند، به رودها و دریاها اشاره شده و حتا کروی بودن کره‌ی زمین در آن آمده است.

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید