لوگو امرداد
سپیده‌دم اشتاد ایزد

آوای واج‌یشت گهنبار ایاثرم گاه در آتشکده تهران پیچید

هنگام سپیده‌دم اشتاد ایزد، نخستین روز از چَهره‌ی گهنبار آغاز زمستان سپندینه آوای واج یشت در آتشکده‌ی تهران پیچید.

موبدان پدرام سروش‌پور و مهراب وحیدی در آتشکده‌ی تهران در هنگام سپیده‌دم پیش از آغاز چهره‌‌ی گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌، اتاق مجاور نگهداری آتش آتشکده‌ی ورهرام، با آیین یسناخوانی بخش‌هایی از هفتادودو هات یسنا را سرودند. زرتشتیان تهران بامداد نخستین روز از گهنبار چهره‌ی ایاثرم گاه هم آوا با اوستا‌خوانی موبدان اردشیر مهربانی، رشید خورشیدیان، فرهنگ ضیاتبری، گودرز ماوندی، فرزاد لهراسب، سهراب هنگامی به نیایش پروردگار پرداختند. شرکت‌کنندگان بسته‌کُشتی برای به جا آوردن آیین نو کردن کشتی به پا ایستادند و هماهنگ با موبدان رو به سوی روشنایی هم آوا اوستای کُشتی را خواندند. پس از پخش آب هوم در میان باشندگان، با نیک‌اندیشی خانواده‌ی روانشادان سهراب خانی‌زاده و ایراندخت خداداد کوچکی از بهدینان پذیرایی انجام شد.

واج‌ یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان پیش از سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، هفتاد و دو هات یسنا را می‌سرایند که این آیین یزشن‌خوانی، یسنا خوانی نام دارد. موبدان هنگام یزشن‌خوانی و سرودن یسنا شربت گیاه هوم را که از کوبیدن و نرم کردن ساقه‌های گیاه است، آماده می‌کنند و به بهدینان باشنده در آیین می‌دهند تا بیاشامند. در پایان آیین واج‌یشتِ گهنبار، نخستین روز هر چهره‌ی گهنبار آغاز می‌شود.

1

2

39

 نگهبان آتش سپندینه موبد بمان مهربانی

 نگهبان آتش سپندینه موبد بمان مهربانی

موبد سهراب هنگامی درباره گهنبار واج یشت سخن راند

موبد سهراب هنگامی درباره گهنبار واج یشت سخن راند

5

موبدان از راست: اردشبر مهربانی، رشید خورشیدیان، فرهنگ ضیاتبری، گودرز ماوندی، فرزاد لهراسب، سهراب هنگامی

موبدان از راست: اردشیر مهربانی، رشید خورشیدیان، فرهنگ ضیاتبری، گودرز ماوندی، فرزاد لهراسب، سهراب هنگامی

موبدان واج یشت: پدرام سروشپور، مهراب وحیدی

موبدان واج یشت: پدرام سروشپور، مهراب وحیدی

8

10

9

11

تهیه آب گیاه هوم 

12

13

14

17

15

16

نواختن زنگ گاه نیایش واج یشت

نواختن زنگ گاه نیایش واج یشت

19

20

چهره میانی:رامین خسروی جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

چهره میانی:رامین خسروی جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

49

23

47

46

48

44

45

29

54

31

موبد رشید خورشیدیان درباره فلسفه چهره های آفرینش در واج یشت سخنم گفت

موبد رشید خورشیدیان درباره فلسفه چهره های آفرینش در واج یشت سخن گفت

33

آب گیاه هوم

34

35

دهش صبحانه و لرک بنامگانه روانشادان سهراب خانی زاده و ایراندخت خداداد کوچکی

دهش صبحانه و لرک بنامگانه روانشادان سهراب خانی‌زاده و ایراندخت خداداد کوچکی

37

56

40

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-23