تارنمای خبری امرداد
بنیاد ایران باستان میزبان پژوهشگر اوستاشناس اروپایی

آیین جشن‌خوانی در دمنوشکده کتاب اسفندیار

دکتر کتایون مزداپور، پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی و نسخه‌شناسی اوستا با همراهی بنیاد ایران باستان میزبان پروفسور آلبرتو کانترا، برجسته‌­ترین پژوهشگر نسخه‌­شناس اوستا و دیگر مهمانان در دمنوشکده‌ی کتاب اسفندیار بود.

میزبانی از پروفسور آلبرتو کانترا و همراهان که از آلمان مهمان ایران بودند، با آیین جشن‌خوانی موبد مهربان فیروزگری و موبدیار سرور تاراپوروالا همراه بود و با پذیرایی و گپ‌وگفت دوستانه به پایان رسید. دمنوشکده‌ی کتاب اسفندیار خویشکاری پذیرایی را بر دوش داشت.

دمنوشکده‌ی کتاب اسفندیار در مکان دفتر نشر سالنمای راستی برای پاسداری از خوراکی‌های سنتی زرتشتیان و دوستداران فرهنگ و آیین کهن ایران زمین برپا شده است. ساختمان دمنوشکده‌ی کتاب اسفندیار از دسترنج روانشاد اسفندیار غنیمت مبارکه خریداری شده است.

زنده‌یاد اسفندیار غنیمت مبارکه سال ۱۲۸۶ خورشیدی در مبارکه یزد زاده شد. وی دوران جوانی را برای کسب و کار در هندوستان گذراند و پس از چندین سال کوشش در هندوستان، به روستای مبارکه‌ی یزد نزد همسر و فرزندان برگشت و در این دوران در انجمن زرتشتیان تفت و توابع از کنشگران و نیکوکاران روستای مبارکه بود. اسفندیار غنیمت پس از چندین سال با خانواده به تهران کوچ کرد و با دسترنج خود که از سفر به هندوستان به دست آورده بود، ساختمان کنونی خانه‌ی آیین و فرهنگ زرتشتیان و دمنوشکده‌ی کتاب اسفندیار را خریداری کرد.

گزارش تصویری از این میزبانی در روز رشن ایزد از ماه مهر زرتشتی برابر با 12 مهرماه 1398 خورشیدی در دنباله آمده است:

آیین جشن‌خوانی در دمنوشکده‌ی کتاب اسفندیار با آوای موبد مهربان فیروزگری و موبدیار سرور تاراپوروالا

آیین جشن‌خوانی در دمنوشکده‌ی کتاب اسفندیار با آوای موبد مهربان فیروزگری و موبدیار سرور تاراپوروالا

پیش‌کش یادبود از سوی دکتر کتایون مزداپور به پرفسور آلبرتو کانترا

پیش‌کش یادبود از سوی دکتر کتایون مزداپور به پرفسور آلبرتو کانترا

چهره‌ی میانی: پریرخ خسرویانی (راستی) مدیر نشر سالنمای راستی و دمنوشکده‌ی کتاب اسفندار

چهره‌ی میانی: پریرخ خسرویانی (راستی) مدیر نشر سالنمای راستی و دمنوشکده‌ی کتاب اسفندار

فرتورها رسیده است

7777

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.