تارنمای خبری امرداد
بخش دوم؛

گزارشی از مجمع همگانی سالیانه انجمن زرتشتیان اونتاریو

مجمع همگانی سالیانه انجمن زرتشتیان اونتاریو هم به‌صورت مجازی و هم حضوری برگزار شد. در بخش نخست نوشته، برخی ویژگی‌های این انجمن برشمرده شد، در این نوشته گزارشی کوتاه از روز مجمع ارائه می‌شود.

از یک ماه پیش همه‌ی هموندان انجمن که حق هموندی خود را پرداخته بودند مجموعه‌ای 36 صفحه‌ای را دریافت کرده بودند که شامل 1- دستور جلسه نشست پیش رو، 2- گزارش فعالیت‌های سال گذشته، 3- گزارش مالی حسابرسی شده سال گذشته، 4- گزارش مجمع همگانی سال گذشته، 5- برگه‌های معرفی داوطلبان برای پست‌های انجمن، 6- برگه وکالت به عضوی دیگر برای رای دادن؛ بود.

بنا بر آماری که انجمن در گزارش سالیانه اعلام کرده بود، این مجموعه برای 599 نفر پست شده بود. البته بنا بر گفتگو و پیشنهاد هیات مدیره در نشست مجمع تصمیم بر این شد که از سال آینده برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و نیز کاغذ، این مجموعه به‌صورت کاغذی پست نشود و برای اعضای ایمیل شود، مگر اینکه عضوی درخواست دریافت نسخه کاغذی آن را بکند.

در روز مجمع، ابتدا اعضای هیات نظارت بر انتخابات با چک کردن نام افراد و مطمئن شدن از پرداخت حق عضویت به آن‌ها اجازه ورود به مجمع و برگه‌های رای گیری را دادند و درصورتی که فردی وکالت از سوی عضو دیگری هم داشت پس از بررسی، برگه رای گیری اضافه به او داده شد. به همین ترتیب افرادی هم که درخواست حضور از راه زوم و به‌صورت برخط در مجمع داشتند هم مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد از راه دوربین امکان دیدن و شنیدن مجمع را داشتند و چند نفر از هیات نظارت مسوول کنترل افراد برخط بودند.

پس از خواندن بخش کوتاهی از اوستا توسط مهربد دستور، نشست آغاز شد. ابتدا اعضای هیات نظارت شمار افراد حاضر را اعلام کردند که 47 نفر حضوری، 17 نفر برخط و 40 نفر از طریق وکالت بود. در مجموع 104 نفر حدنصاب تشکیل مجمع را قانونی کرد. طبق اساسنامه انجمن حدنصاب برای مجمع عدد ثابت 50 عضو است.

اعضای هیات مدیره در جلوی جمع حضور داشتند و اداره نشست بر عهده رئیس هیات مدیره بود. بر اساس دستور جلسه ابتدا برای پذیرفتن دستور جلسه رای گیری شد. پس‌ازآن صورت‌جلسه مجمع همگانی سال پیش و پس‌ازآن گزارش هیات مدیره درباره سال گذشته و فعالیت‌ها مورد گفتگو و رای‌گیری قرار گرفت. مورد بعدی گزارش مالی حسابرسی شده توسط یک حسابدار خبره بود که در این باره هم گفتگو انجام شد و درنهایت مورد رای‌گیری قرار گرفت. بخش دیگر دستور جلسه، رای‌گیری درباره حسابدار خبره برای سال آینده بود که هر سال باید در مجمع مشخص شود. آخرین بخش مجمع نیز رای‌گیری درباره پست‌های انجمن بود که شش پُست نیاز به داوطلب داشت. بر اساس اساسنامه انجمن اگر برای یک پُست با همان شرایطی که در نوشته پیشین اشاره شد تنها یک داوطلب وجود داشته باشد در آن‌صورت رای‌گیری انجام نمی‌شود. برای همین در مواردی که چند داوطلب وجود داشت افراد خود را معرفی و در مورد پیشینه و اهداف خود صحبت کردند و سپس رای‌گیری انجام شد.

در هر بخش از دستور جلسه، اعضا چون از مدتی پیش اطلاعات را به‌صورت نوشته دریافت کرده بودند، نکاتی را مطرح کردند. همه‌ی موارد توسط دبیر مجمع یادداشت می‌شد و اگر توضیحی لازم بود توسط یکی از اعضای هیات مدیره داده می‌شد و یا اگر لازم بود مشخص می‌شد که در چه زمینه‌ای نیاز به توضیح بیشتر یا اصلاح است. بخصوص گزارش مالی و نیز گزارش عملکرد انجمن مورد گفتگو قرار گرفت و تمامی گفتگوها نیز در گزارش سال آینده مجمع باید مکتوب شود.

مجمع همگانی انجمن در ساعت یازده آغاز شد و در حدود دو بعدازظهر به پایان رسید. در پایان مجمع از اعضایی که دوره‌ی کاری آن‌ها در هیات مدیره به پایان رسیده بود سپاسگزاری شد و به افراد جدیدی که به هیات مدیره پیوسته بودند خوش‌آمد گفته شد.

در زیر نمونه‌هایی از برگه‌هایی که برای اعضا فرستاده‌شده بود نیز قرار می‌گیرد که نام افراد و شرکت حسابرسی پوشانده شده است. به نکاتی که در این نوشته‌ها می‌توان اشاره کرد 1- روشمند بودن است که در مورد مهلت‌ها نه‌تنها روز بلکه حتی ساعت نیز مشخص‌شده است 2- مکتوب شدن تمامی گفتگوها 3- این اطلاعات به‌طور رسمی در اختیار همه‌ی اعضا قرار می‌گیرد!

– بخش نخست را در اینجا بخوانید.

– در بخش پایانی پیشنهادی برای انجمن‌های زرتشتیان در ایران ارائه خواهد شد.

اعضای هیات مدیره

یکی از داوطلبان در حال معرفی خود
یکی دیگر از داوطلبان در حال معرفی خود
دستورجلسه مجمع
گزارش مالی حسابدار خبره
صورت جلسه مجمع همگانی سال گذشته
برگه معرفی کاندیداها
برگه وکالت به عضو دیگر

فرتورها رسیده است.

4090

5/5 - (7 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.