تارنمای خبری امرداد

گوش؛ نام چهاردهمین روز ماه زرتشتی

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز چهاردهمین روز ماه امرداد در گاهشمار زرتشتی است. نام این روز «گوش» است.

گوش در اوستا « گئوش » آمده است که به چم(:معنی) « جهان» است. ایزد گوش نگهبان همه جهان هستی است و  این روز یکی از چهار روز پرهیز از خوردن گوشت است. زرتشتیان این روز را « نبر » می‌نامند و از کشتن حیوانات و خوردن گوشت خودداری می‌کنند. در این روز باید سیر و شراب خورد و جشن گرفت، چنان‌چه مسعود سعد‌سلمان می‌گوید: « گوش روز ای نگار مشکین خال / گوش بربط بگیر و نیک بمال».

گل « میزورس » نماد این روز در دین زرتشتی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.