تارنمای خبری امرداد

تیر؛ نام سیزدهمین روز ماه زرتشتی

گل بنفشه نماد روز تیر در ماه زرتشتی استدر گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز سیزدهمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است. نام این روز «تیر» است.
«تیر» یا «تیشتر» ایزد باران است و به یاری او کشتزارها سیراب از باران می‌شوند. این ایزد نگهبان ستوران است. در اوستا، « تیریشت» در نیایش ایزد باران است.
ستاره «عطارد» تیر نامیده می‌شود و همچنین تیری که در کمان می‌گذارند و پرتاب می‌کنند. ایرانیان باستان هنگام خشک‌سالی در این روز آیین ویژه‌ای برگزار می کردند و برای باریدن باران و پیروزی تیرایزد بر دیو خشکسالی(اپوش) به دشت می‌رفتند و اوستای تیریشت می‌خواندند. نماد این روز در دین زرتشتی گل «بنفشه» است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید