تارنمای خبری امرداد

ماه؛ نام دوازدهمین روز ماه زرتشتی

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز دوازدهمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است. نام این روز «ماه» است.

ماه(به اوستایی: «ماونگَ») مانند خورشید ستودنی است. در اساتیر، ماه سازنده نژاد ستوران شناخته شده است. در ماه یشت این ایزد آموزگار گیاه و رستنی خوانده می‌شود. این روز یکی از چهار روز پرهیز از خوردن گوشت است. زرتشتیان این روز را « نبر » می نامند و از کشتن حیوانات و خوردن گوشت خوداری می کنند. در این روز اوستای «ماه‌نیایش» از  سوی زرتشتیان خوانده می‌شود.

نماد این روز در دین زرتشتی گل «نرگس» است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید