لوگو امرداد

اسامی نیک‌اندیشان یاریگر جشنواره فرهنگی پیر نارکی

نارکی مکانانجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد، به پاس قدردانی از نیک‌اندیشان اسامی یاریگران سی و چهارمین دوره جشنواره آموزشی فرهنگی پیر نارکی را به آگاهی رساند.

خداداد کیانی‌پور فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد با سپاسگزاری از نیک‌اندیشان یاریگر این جشنواره، نام نیک‌اندیشان را به شرح زیر آگاهی‌رسانی کرد:

– سرکار خانم مروارید ظهرابیان بنامگانه پسرش روانشاد سیروس مرزبان ظهرابیان مبلغ ۴٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال
– یاران مهربان (آقای رستم فرحنده) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال
– نیک‌اندیش ١۵٠٠٠٠٠٠٠ ریال
– انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال
– آقای گشتاسب بهرام استاد ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال
– سرکار خانم رودابه رستم کاوسی ذین‌آباد و خانواده بنامگانه همسرش شادروان اردشیر خسرو موبد ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال
– نیک‌اندیش  ۵٠٠٠٠٠٠٠ ریال
– سرکار خانم آزیتا جهانگیری و آقای شهرام بختیانی  ٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال
– آقای خدابخش معاونت و خانواده  ٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال
– نیک‌اندیش توسط آقای معاونت  ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال
– سرکار خانم مهری مالی بنامگانه برادرش روانشاد رشید (خسرو) مالی  ١۵٠٠٠٠٠٠ ریال
– سرکار خانم آذرمیدخت مرزبان ١٠٠٠٠٠٠٠ ریال
– آقای خشایار معاونت  ٢۵٠٠٠٠٠ ریال
– سرکار خانم بهاره خوبیار  ٢۵٠٠٠٠٠ ریال

سی و چهارمین دوره جشنواره آموزشی فرهنگی پیرنارکی روز پنجشنبه 21 مهرماه 1401 خورشیدی و سرساعت 17 در مکان سپندینه پیر نارکی آغاز خواهد شد. اسامی پذیرفته‌شدگان جشنواره پیر نارکی بر روی تارنمای انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد به نشانی tasza.ir در دسترس است.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-03