تارنمای خبری امرداد

«خور»؛ نام یازدهمین روز ماه زرتشتی

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز یازدهمین روز ماه امرداد در گاهشمار زرتشتی است. نام این روز «خور» است.

خور یا خیر که در اوستا «هَوَرَخشَ اِتَ» خوانده می‌شود، به چم(:معنی) خورشید، آفتاب، گرمی و تابناکی است. ایزد خور همکار شهریور امشاسپند است. در این روز به هنگام برآمدن خورشید، اوستای « خورشید نیایش » خوانده می‌شود. فردوسی نیز پیرامون ایزد خور می‌سراید: « بدین هر چه گفتی مرا راه نیست / خور و ماه از این دانش آگاه نیست ».
گل « مرو سپید » نماد این روز در دین زرتشتی است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید