تارنمای خبری امرداد

دی به آذر؛ نام هشتمین روز ماه زرتشتی


گل بادرنگدر گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز هشتمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است. نام این روز «دی به آذر» است.

«دی»(اوستایی:«دَثوش») به چم(:معنی) پروردگار و دادار است. در هر ماه سه روز با نام «دی» داریم: روزهای هشتم، پانزدهم و بیست و سوم ماه زرتشتی به نام «دی» است كه برای پرهیز از اشتباه با پسوند نام روز پس از خود شناخته می‌شوند؛ برای نمونه فردای روز دی بآذر روز آذر است. روزهای دی در هر ماه روزهای نیایش همگانی، به آتشکده رفتن و آسایش و دست از كار كشیدن زرتشتیان است.

گل «بادرنگ» نماد این روز است.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید