لوگو امرداد

آگهی مزایده اجاره – انجمن زرتشتیان کرمان

photo 2023 01 12 11 04 44انجمن زرتشتیان کرمان چند قطعه زمین‌ با کاربری مسکونی وابسته به موقوفات جمشید سروشیان را از روش مزایده به اجاره واگذار می‌کند.
در آگهی مزایده‌ منتشر‌شده از سوی انجمن زرتشتیان کرمان، آمده است: بر اساس ماده 11 آیین اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه، شش‌دانگ رقیات با شرایط زیر مربوط به موقوفات جمشید سروشیان (کارتون‌سازی) از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار می‌شود.
شرایط مزایده به شرح زیر است:
1- مبنای مزایده برای رقیات بر مبنای پذیره اولیه است.
2- پیشنهاد دهنده باید بر اساس جدول زیر و نوع تقاضای رقیه سپرده تعیین شده مورد نظر را به عنوان سپرده پرداخت نماید و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.
3- مدت اجاره بشرح جدول زیر طبق مقررات اوقافی از تاریخ تنظیم سند اجاره است.
4- اجاره پیشنهادی بایستی به طور روشن و با حروف نوشته شود.
5- در موقع تنظیم سند اجاره، معرفی ضامن معتبر ضروری بوده و هرگاه بنا به تشخیص موجر (مالک ملک) اعتبار ضامن سلب شود، مستاجر متعهد است ظرف مدت یک ماه از تاریخ اخطار کتبی موجر، ضامن معتبر دیگری را معرفی نماید و موجر حق صدور اجرائیه علیه هریک از مستاجران و ضامن را به صورت تکی و یا هر دو را دارد.
6- هزینه آگهی مزایده و تنظیم سند اجاره بعهده برنده مزایده است.
7- اگر برنده مزایده از تنظیم سند اجاره در مدت ده روز پس از ثبت صورت جلسه مزایده خودداری کند سپردهاش به نفع موقوفه ضبط و با نفر بعدی برنده مزایده سند اجاره تنظیم خواهد شد.
8- تمامی هزینه‌ها شامل کارشناسی، انتشارآگهی مزایده وتنظیم سند اجاره به عهده برنده مزایده است.
9- کمیسیون مزایده مرکب از مسوول اداره حج، اوقاف و امور خیریه و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی محل و متولی موقوفه تشکیل میشود. پس از خواندن پیشنهاد نسبت به صلاحیت برنده مزایده رسیدگی و در صورت تایید صلاحیت با نامبرده، سند اجاره تنظیم خواهد شد.
10- اشخاصی که مشمول ممنوعیت در معاملات میباشند حق شرکت در مزایده را ندارند.
11- این مزایده کتبی بوده و مزایده حضوری به عمل نخواهد آمد.
12- واگذاری با حق مالکیت ملک بناشده در زمین میباشد و مبنای مزایده آنها پذیره اولیه میباشد که میبایست مورد توجه متقاضیان اجاره قرار گیرد.
13- داوطلبان اجاره می‌توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه یکم بهمن‌ماه پیشنهادهای خود را به دبیرخانه انجمن زرتشتیان کرمان واقع در خیابان شهدا، خیابان برزو آمیغی، کوچه آتشکده تسلیم و رسید دریافت دارند.
14- به پیشنهادهای رسیده در ساعت 17 روز دوشنبه سوم بهمن 1401 در محل دبیرخانه دایمی موقوفات زرتشتیان کرمان رسیدگی خواهد شد.
15- کمیسیون مزایده در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهای واصله مختار است.
16- سپرده نفرات دوم و سوم بعد از تنظیم سند اجاره با نفر اول برنده مزایده توسط این انجمن مسترد خواهد شد.
17- اولویت واگذاری به صورت یک‌جا خواهد بود.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

  1. درود. خیلی مراقب روش پذیره باشید. تمام مشکلات قصر فیروزه انجمن تهران با سپاه پاسداران دریافت پذیره بود که سالهاست نتوانستند حق جامعه را بگیرند. آیا تقدم به همکیشان متقاضی داده میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-02-02