لوگو امرداد

پاسداشت آیین گهنبار پایان سال در خانه نرگس

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی همس‌پت میدیم‌گاه؛ گهنبار پایان سال به نامگانه‌ی هماروانان با همازوری پرشمار همکیشان در خانه نرگس ساختمان انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران برگزار شد.

گهنبار چهره همس پت میدیم گاه و گاه آفرینش انسان آدینه 26 اسفندماه 1401 خورشیدی از ساعت 15 با آفرینگان‌خوانی موبدان هرمز خسرویانی، انوشه باستانی، سرور تاراپوروالا، آبتین کشاورزی، راشین جهانگیری، فرزاد لهراسبی، فرهنگ ضیاتبری همراه بود. پس از آیین اوستاخوانی، کورش ساسانی، فرنشین گردش جدید انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران، دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس، دکتر افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران به سخنرانی پرداختند. اجرای هنرمندان نقال هیربد، هورشید و هستی نیکفام هموندان گروه نقالی و شاهنامه‌خوانی زرتشتیان ایران، به استادی و سرپرستی موبدیار پریا ماوندی ادامه‌بخش این برنامه بود. موبد سرور تاراپوروالا برای تشویق کودکان باشنده در گهنبار، یادبودهایی را به آنان پیش‌کش شد.

گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌میدیم واپسین چهره‌ی گهنبار سال، از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. روزهای پنجه برابر با اهنود تا وهیشتواش در گاهشمار زرتشتی هنگام برگزاری این چهره از گهنبار است. همس‌پت‌میدیم‌گاه ششمین و واپسین چهره از گهنبارهاست و به پاس آفرینش انسان برگزار می‌شود.

1 29

2 25

3 26

مجری، فریبا مهرخداوندی

4 28

ازچپ: موبد فرهنگ ضیاتبری و موبد فرزاد لهراسبی

5 24

6 27

موبدان از راست: هرمز خسرویانی، انوشه باستانی، سرور تاراپوروالا، آبتین کشاورزی، راشین جهانگیری، فرزاد لهراسبی، فرهنگ ضیاتبری

7 26

8 27

9 24

10 25

11 25

از راست: رستم مزدیسنی، فرنشین پیشین انجمن تفت و توابع مقیم تهران

12 24

13 25

14 23

15 23

16 21

17 21

18 17

19 14

20 15

21 15

22 13

23 9

24 8

26 10

27 9

28 7

29 10

کورش ساسانی، فرنشین گردش جدید انجمن تفت و توابع مقیم تهران

30 9

31 8

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

32 6

33 6

افشین نمیرانیان فرنشین انجمن ززتشتیان تهران

34 7

نقال‌ها از راست: هیربد، هورشید و هستی نیکفام

35 7

36 6

37 6

38 5

موبد سرور تاراپوروالا برای تشویق به کودکان باشنده در گهنبار یادبودی پیش‌کش شد.

39 4

40 4

41 3

42 2

43 2

44 5

45 4

46 2

47 1

فرتور از همایون مهرزاد است.

2393

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-02