تارنمای خبری امرداد

اردیبهشت؛ نام سومین روز ماه زرتشتی

نماد اردیبهشتدر گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز سومین روز ماه امرداد در گاهشمار زرتشتی است. نام این روز «اردیبهشت» است.

«اشا» که پایه فلسفه اخلاقی آیین اشوزرتشت را تشکیل ‌‌می‌دهد از«اشا وهیشتا» یعنی بهترین راستی گرفته شده است. برابر واژه اشا در زبان سنسکریت واژه “رتا”Rata و در زبان انگلیسی واژه Right و در پارسی “راستی” است و در زبان پارسیگ(=پهلوی ساسانی) به آن «اردیبهشت» گویند. اشا هنجاری که نظام جهان هستی را درست نموده و آنرا به‌سوی روشنایی سوق می‌دهد. این فروزه در نسک گاتها که سروده‌ها و سخنان اشوزرتشت است ۱۶۲بار آمده است. اشا محور آموزه‌های جهان شمولی اشوزرتشت است و همه‌ی آموزه‌های تربیتی و اخلاقی اشوزرتشت پیرامون آن دور ‌می‌ز‌‌‌ند. این واژه یکی از پر معنی‌ترین و مهم‌ترین واژگان قاموس مزدیسناست. به پیرو اشا، اشونAshavan گفته می‌شود یعنی کسی که در اندیشه، گفتار و کردار، راست است. اشا خانواده با واژه “اشو” است و بالاترین درجه از دیدگاه عرفان زرتشتی به‌شمار می‌رود. اشو همان واژه‌ای که ما برای زرتشت سپنتمان بکار می‌بریم و می‌گوییم اشوزرتشت. در آیین مزدیسنا و فرهنگ زرتشتی راستگو بودن با متدین بودن برابر است.
اردیبهشت در اوستا «اَش وَهیشتَ» آمده. در خرده اوستا اردیبهشت زیباترین امشاسپند است. اردیبهشت به چم « بهترین پاکی و راستی » و یکی از امشاسپندان دین زرتشتی ست که در جهان مینوی نماد پاکی، اشویی و نشان اشا ( قانون دگرگون‌ناپذیر جهان ) است. در جهان مادی اردیبهشت نگهبان آتش است. ایزدان آذر و سروش و بهرام از یاران این امشاسپند است. چه نیکوست در این روز به آتشکده رفتن و چه شادی افزاست در این روز به باغ و بوستان رفتن. مسعود سعد سلمان گوید: «اردیبهشت روز است ای ماه دلستان / امروز چون بهشت برین است بوستان».
گل نماد اردیبهشت امشاسپند «مرزنگوش» است.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید