لوگو امرداد

«وهمن»، نام دومین روز زرتشتی

نماد وهمندر گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز دومین روز ماه امرداد در گاهشمار زرتشتی است. نام این روز «وهمن» است.

روز «وهمن» امشاسپند: وهمن(:بهمن) در اوستا «وهومنه» و به چم «اندیشه نیک» آمده و یکی از امشاسپندان دین زرتشتی ست. با یاری وهمن امشاسپند اشوزرتشت با خداوند جان و خرد، اهورامزدا، به گفت‌و‌گو پرداخت. روز وهمن، نخستین روز «نبر» در ماه است.
در زبان پارسی امروزی به وهومن یا وهومنه بهمن می‌گوییم صفت تفضیلی یعنی بصورت وهیشتامنه(بهترین اندیشه) آمده است گاهی وهومنه تبدیل به وهو مینو و یا وهیشتا مینو هم شده است. اما این وهیشتا مینو هیچ پیوندی با سپنت مینو ندارد. اندیشه نیک اندیشه‌ای است که مردمان سراسر جهان را به‌سوی اشا سو می‌دهد و اندیشه بد اندیشه‌ای است که مردمان را به فریب و کژ راهی انداخته و آنها را از اشا دور می‌سازد. در گاتها سناریوی آزاد اندیشی و دموکراسی اجتماعی به‌روشنی به‌چشم می‌خورد. وهومن به اندازه‌ای در آیین مزدیسنی مهم است که گفته می‌شود آن زندگی بهترین زندگی به‌شمار می‌آید و تنها از راه اشا می‌توان به آن رسید. واژه وهومن در گاتها ۱۲۷ بار آمده است. زرتشتیان در این روز از خوردن گوشت و کشتن حیوانات خوداری می‌کنند. زرتشتیان در این روز «سفره وهمن امشاسپند» می‌گسترانند و به زیارت «پیر وهمن امشاسپند» می‌روند. این امشاسپند نگهبان چارپایان سودمند در جهان مادی و در جهان مینوی نماینده منش و اندیشه‌ی نیک است. او را با ویژگی «فرونشاننده آتش خشم» نیز می‌شناسند. چه نیکوست در این روز آغاز به خواندن کتابی کردن. گل نماد وهمن امشاسپند كل «مورت» است.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-01-26