لوگو امرداد
امشاسپند نگهبان چارپایان در جهان مادی

وهمن دومین روز از تیرماه زرتشتی

بهمن‌روز ای صنم دلستان

بنشین با عاشقان در بوستان

روز وهمن، دومین روز سالنمای زرتشتی و نخستین روز «نبر» در ماه است. زرتشتیان در این روز از خوردن گوشت و کشتن حیوانات خوداری می‌کنند. با ایزد ماه، گوش و رام روز هم كار هستند.

ایزد وهومنه به آدمی سخن نیک و گفتار برتر آموزش مى‌دهد و آدمی را از ژاژگویی باز مى‌دارد.

وهمن(:بهمن) در اوستا «وهومنه» و به چم «اندیشه نیک» آمده و یکی از امشاسپندان دین زرتشتی است. با یاری وهمن امشاسپند اشوزرتشت با خداوند جان و خرد، اهورامزدا، به گفت‌وگو پرداخت.

وهومن به اندازه‌ای در آیین مزدیسنی مهم است که گفته می‌شود آن زندگی بهترین زندگی به‌شمار می‌آید و تنها از راه اشا می‌توان به آن رسید. واژه وهومن در گات‌ها ۱۲۷ بار آمده است.

این امشاسپند نگهبان چارپایان در جهان مادی و در جهان مینوی نماینده منش و اندیشه‌ی نیک است. او را با ویژگی «فرونشاننده آتش خشم» نیز می‌شناسند. چه نیکوست در این روز آغاز به خواندن کتابی کردن.

اشو زرتشت با نیروی خرد و به‌کار بستن «‌اندیشه نیک‌» به شناخت درست خداوند دست یافت. «‌اندیشه نیک‌» یا بهمن و خرد مقدس، نمادی از گوهر خرد اهورامزداست که خود سرچشمه‌ی خرد است.

خواسته‌ی اشوزرتشت از مردمان، آن‌گونه كه از «گات‌ها» (سروده‌های اشو زرتشت) برمی‌آید، به‌کار بستن «‌اندیشه نیک‌« است. اندیشه‌ی نیک، قدرتمندترین نیرو در کار‌زار با نابسامانی‌های جهان است.

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

پوشش و جامه‌ی نو بپوش   

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (بهمن) کنی جامه‌ها نو برشت/ پرستش کنی روز (اردیبهشت)

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

بهمن‌روز ای صنم دلستان

بنشین با عاشقان در بوستان

شاد نشینیم كزین مملكت

خلق جهان هست همه شادمان

 

 

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-01-06