تارنمای خبری امرداد

سدره پوشی همگانی در اهرستان یزد

 

 

 

 

 

 

تقدیر از موبدان مراسم

سخنان خانم خادم درباره ی مراسم سدره پوشی

 

فرتور رسیده است.

025384

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.