لوگو امرداد

برنامه‌های بهاری دبستان دینیاری

دبستان دینیاری یزد اردیبهشت 1402 خورشیدی را با سه برنامه آیینی فرهنگی به پایان رسانید.
برگزاری اردوی دانش‌آموزان در باشگاه نصرت‌آباد یزد از ساعت 8 تا 17 و 30 دقیقه، برگزاری آیین گهنبار توجی در پایان روزهای اردیبهشت ماه در گهنبار خانه یزد به کوشش مهرنوش هماوندی و همراهی دانش‌آموزان پایه ششم و اوستاخوانی موبد مهربان‌ آفرین و همچنین جشن زاد‌روز دانش‌آموزان زاده فصل بهار و تابستان در پارک فروهر، برنامه‌های اردیبهشت‌ماه دبستان دینیاری با مدیریت رامتین سلامتی بود.
در ادامه فرتورهایی از این سه برنامه را می‌بینید.

اردوی دانش‌آموزان در باشگاه نصرت‌آباد:

msg 1096737279 20049

msg 1096737279 20050

msg 1096737279 20051

msg 1096737279 20052

msg 1096737279 20053

msg 1096737279 20054

msg 1096737279 20055

msg 1096737279 20056

msg 1096737279 20057

msg 1096737279 20058

msg 1096737279 20059

msg 1096737279 20060

msg 1096737279 20061

msg 1096737279 20062

msg 1096737279 20064

msg 1096737279 20067

برگزاری آیین گهنبار توجی در گهنبارخانه یزد:

msg 1096737279 20069

msg 1096737279 20070

msg 1096737279 20071

msg 1096737279 20072

msg 1096737279 20073

موبد مهربان‌ آفرین، فرنشین کمیسیون دینی یزد

msg 1096737279 20074

msg 1096737279 20075

msg 1096737279 20076

msg 1096737279 20077

msg 1096737279 20078

msg 1096737279 20079

msg 1096737279 20080

msg 1096737279 20081

msg 1096737279 20082

msg 1096737279 20083

msg 1096737279 20084

msg 1096737279 20085

msg 1096737279 20086

msg 1096737279 20087

msg 1096737279 20088

msg 1096737279 20089

msg 1096737279 20090

msg 1096737279 20091

msg 1096737279 20092

جشن زادروز دانش‌آموزان دبستان پسرانه دینیاری زاده فصل بهار و تابستان در پارک فروهر:

msg 1096737279 20099

msg 1096737279 20100

msg 1096737279 20101

msg 1096737279 20103

msg 1096737279 20104

msg 1096737279 20105

msg 1096737279 20108

msg 1096737279 20109

 

msg 1096737279 20110

msg 1096737279 20111

msg 1096737279 20112

msg 1096737279 20113

msg 1096737279 20115

msg 1096737279 20116

msg 1096737279 20117

msg 1096737279 20118

msg 1096737279 20119

msg 1096737279 20120

msg 1096737279 20121

msg 1096737279 20122

msg 1096737279 20129

msg 1096737279 20132

msg 1096737279 20133

msg 1096737279 20134

msg 1096737279 20135

msg 1096737279 20136

msg 1096737279 20137

msg 1096737279 20138

msg 1096737279 20139

msg 1096737279 20140

msg 1096737279 20141

msg 1096737279 20142

msg 1096737279 20143

msg 1096737279 20144

msg 1096737279 20145

msg 1096737279 20146

msg 1096737279 20147

msg 1096737279 20148

msg 1096737279 20149

msg 1096737279 20150

msg 1096737279 20151

msg 1096737279 20152

msg 1096737279 20153

msg 1096737279 20154

msg 1096737279 20155

msg 1096737279 20156

msg 1096737279 20157

msg 1096737279 20158

msg 1096737279 20159

msg 1096737279 20160

msg 1096737279 20161

msg 1096737279 20162

photo 2023 06 12 2 photo 2023 06

msg 1096737279 20163

msg 1096737279 20164

 

zz

msg 1096737279 20127

msg 1096737279 20126

z

فرتورها رسیده است.

4090

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-01-25