لوگو امرداد

برنامه‌ی کمیسیون‌های انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهرانبرنامه‌ی کاری روز و ساعت تشکیل کمیسیون‌های گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران آگاهی‌رسانی شد.

سازوکار تصمیم‌سازی در هیات‌مدیره انجمن زرتشتیان تهران ساختار کمیسیونی است. کارها به کمیسیون‌های مختلف اِفراز می‌شود و کمیسیون‌ها تصمیم‌سازی می‌کنند. کمیسیون‌های پنج‌گانه‌ نیز با عضویت اعضا به فعالیت و پیشنهاد طرح می‌پردازند و در نشست هیات‌مدیره مصوبه‌ی اجرا می‌گیرد. کمیسیون‌ها نشست هفتگی را در دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران برگزار می‌کنند. در جدول زیر هموندان کمیسیون‌ها و برنامه‌ی کاری؛ روز و ساعت آن آمده است.

 تشکیل کمیسیون‌های گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران به شرح زیر است:

۱….. کمیسیون خدمات: روز دوشنبه از ساعت 16 تا 18

⇐ فرنشین کمیسیون: مهردخت شهریاری؛ دبیر کمیسیون: آذرمین‌دخت بلیوانی

⇐ هموندان: مهردخت شهریاری – رستم تیراندازیان – آذرمین‌دخت بلیوان – شاهرخ سلامتی – فرشاد سلامتی

۲…… کمیسیون روابط عمومی و امور اجتماعی: روز پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰

⇐ فرنشین کمیسیون: فرامرز پوررستمی؛ دبیر کمیسیون: کامبیز رستمی

⇐ هموندان: کامبیز رستمی – فرامرز پوررستمی – فرشید نیکفام – ماندانا آذرکیوان – اردشیر خسرویانی – آذرمین‌دخت بلیوان -شاهرخ سلامتی

۳….. کمیسیون دینی، فرهنگی، آموزشی: روز شنبه از ساعت 16 تا 19

⇐ فرنشین کمیسیون: فرشاد فرهی‌فر؛ دبیر کمیسیون: پروانه خرمشاهی

⇐ هموندان: پروانه خرمشاهی – خدامراد مزداپور – بابک شهریاری – فرشاد فرهی‌فر – فرشاد سلامتی – کامبیز رستمی

۴….. کمیسیون مالی: روز دوشنبه از ساعت 15 تا 17

⇐ فرنشین کمیسیون: بابک شهریاری؛ دبیر کمیسیون: ماندانا آذرکیوان

⇐ هموندان: نوذر نوذری – ماندانا آذرکیوان – کوروش آذرگشاسبی – جمشید دارابیان – بابک شهریاری

۵….. کمیسیون موقوفات: پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲

⇐ فرنشین کمیسیون: ساسان نیکنام؛ دبیر کمیسیون: شاهرخ پورمستدام

⇐ هموندان: افشین نمیرانیان – خدامراد مزداپور – فرامرز پوررستمی – ساسان نیکنام – شابهرام سیروسی – شاهرخ پورمستدام – کوروش آذرگشاسبی – نوذر نوذری – رستم تیراندازیان – جمشید دارابیان

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-11-23