لوگو امرداد

میزبانی آیین واج‌یشت ایاثرم‌گاه در آتشکده تهران

آیین واج‌‌یشت ایاثرم‌گاه، به پیشواز چهارمین چهره گهنبار با گردهمایی آیینی همکیشان در آتشکده تهران برگزار شد.
زرتشتیان با برگزاری آیین واج‌یشت به پیشواز گهنبار می‌روند. موبد یسناخوان، موبد پدرام سروش‌پور آیین واج‌یشت چهارمین جشن گهنبار سال را در یزشن‌گاه آتشکده تهران برگزار کرد. بامداد اشتاد ایزد و مهرماه ۳۷61 زرتشتی که با 20 مهرماه ۱۴۰2 خورشیدی برابری می‌کند، بهدینان ساعت 6 بامداد با سرایش بخش‌هایی از اوستا همزمان با موبدان اوستاخوان موبد فرزاد لهراسبی، فرهنگ ضیاتبری، هرمز خسرویانی، انوشه باستانی، رشید خورشیدیان، مهراب وحیدی، هم‌بهره‌ی آیین مینوی شدند. در پایان موبد مهراب وحیدی رهنمودهای دینی بازگفت. نیک‌اندیش آرمیتا دانش بنامگانه سال سی‌ام درگذشت مادرشان شادروان پریدخت تهمورس‌زاده صبحانه‌ی گهنبار را فراهم آورده بود.
در این آیین موبدان یسناخوان از آغاز گاه اوشهین نیمه‌شب پیش از آغاز گهنبار به یسنا‌خوانی واج‌یشت می‌پردازند. موبدان (موبد زوت) در یزشن‌گاه آتشکده آیین واج‌یشت را به جا می‌آورند و موبدان «راسپی» با سرودن بخش‌هایی از یسنا با موبد «زوت» همکاری می‌کنند. در هنگام یسناخوانی و سرودن یسنا، موبدان شربت هوم را از کوبیدن و نرم کردن ساقه‌ی گیاه هوم با آب در هاون برنجی به دست می‌آورند. آیین گهنبار از جشن‌های سالیانه است که در شش هنگام یا شش چَهره و هر چهره به مدت پنج روز برگزار می‌شود. شش چهره‌ی گهنبار در باور زرتشتیان نماد آفرینش جهان و هستی از سوی پروردگار در شش گام است. شادی اهورایی در جشن‌های زرتشتی، با نیایش اهورامزدا و بزرگداشت جلوه‌های مینوی و گیتوی آفریدگار، با دادودهش، همازوری، هبستگی به بار می‌نشیند و خویشکاری دلپذیر دینی زرتشتیان می‌شود.
گهنبار چهره‌ی ایاثرم‌گاه، گام چهارم آفرینش و جشنی به پاس پدیداری گیاهان و رستنی‌ها است. گهنبار ایاثرم در پنج روز از روز اشتاد ایزد تا انارام ایزد برپایه‌ی روزشمار زرتشتی برگزار می‌شود. در گاهشمار خورشیدی از بیستم مهرماه آغاز شده و در بیست‌و‌چهارم مهرماه به پایان می‌رسد.

60 1

آتشکده زرتشتیان تهران

2 17

56 3

4 15

موبد پدرام سروش‌پور

5 15

موبد هرمز خسرویانی

6 15

7 15

0 5

48 3

12 11

8 11

9 8

10 12

موبد مهراب وحیدی

11 10

14 10

موبدان از راست: فرزاد لهراسبی، فرهنگ ضیاتبری، هرمز خسرویانی، انوشه باستانی، رشید خورشیدیان، مهراب وحیدی

13 9

15 10

57 2

51 2

16 8

50 1

17 7

18 6

19 7

20 7

21 6

22 5

چهره میانی، موبد تورج بلندی

23 5

24 5

49 2

25 4

26 3

27 3

28 3

30 1

55 2

31 2

32 3

33 2

35 2

36 2

دهش صبحانه از سوی آرمیتا دانش بنامگانه سال سی‌ام درگذشت مادرشان شادروان پریدخت تهمورس‌زاده

54 1

42 2

موبد فرزین یزشنی

43 2

44 1

فرتورها از همایون مهرزاد است.

2393

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-12-05