لوگو امرداد

اردوی دانش‌آموزی دبستان دینیاری در روستای مبارکه

دانش‌آموزان دبستان دینیاری یزد از روستای زرتشتی‌نشین مبارکه بازدید کردند.

دانش‌آموزان با همراهی مدیر دبستان، رامتین سلامتی و آموزگاران خود یک روز بهاری دلنشین را در روستای زرتشتی‌نشین مبارکه سپری کردند و از مدرسه شیرین مبارکه نیز دیدن کردند. این اردوی دانش‌آموزی روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 انجام شده است.

msg 1001096737279 26422 msg 1001096737279 26423 msg 1001096737279 26424 msg 1001096737279 26425 msg 1001096737279 26427 msg 1001096737279 26428 msg 1001096737279 26429 msg 1001096737279 26431 msg 1001096737279 26433 msg 1001096737279 26434 msg 1001096737279 26435 msg 1001096737279 26437 msg 1001096737279 26438 msg 1001096737279 26439 msg 1001096737279 26441 msg 1001096737279 26442 msg 1001096737279 26443 msg 1001096737279 26444 msg 1001096737279 26445 msg 1001096737279 26446 msg 1001096737279 26447 msg 1001096737279 26448 msg 1001096737279 26449 msg 1001096737279 26450 msg 1001096737279 26451 msg 1001096737279 26452 msg 1001096737279 26453 msg 1001096737279 26454 msg 1001096737279 26455 msg 1001096737279 26456 msg 1001096737279 26457 msg 1001096737279 26458 msg 1001096737279 26459 msg 1001096737279 26460 msg 1001096737279 26461 msg 1001096737279 26462 msg 1001096737279 26463 msg 1001096737279 26464 msg 1001096737279 26465 msg 1001096737279 26467 msg 1001096737279 26468 msg 1001096737279 26469 msg 1001096737279 26470 msg 1001096737279 26471 msg 1001096737279 26472 msg 1001096737279 26473 msg 1001096737279 26474 msg 1001096737279 26475 msg 1001096737279 26476 msg 1001096737279 26477 msg 1001096737279 26478 msg 1001096737279 26479 msg 1001096737279 26480

msg 1001096737279 26418 msg 1001096737279 26419 msg 1001096737279 26420 msg 1001096737279 26421

فرتورها رسیـده است.

4090

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-03