تارنمای خبری امرداد
آگاهی از برنامه پسین‌گاه پیکارهای والیبال

پیگیری بازی‌های روز چهارم جام وهمن

کمیته برگزاری، برنامه‌ی بازی‌های پسین‌هنگام روز چهارم نوزدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن را آگاهی‌رسانی کرد.

پیکارهای روز چهارم نوزدهمین جام وهمن، در نوبت پسین و شب، با برگزاری ۶ دیدار پیگیری می‌شود.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن یانش‌وران مانتره، بازی‌های چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه از ساعت 16 آغاز شده و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

یاران آرمین الف  _  سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی                   ضربدری بانوان                             ساعت          16

یاران آرمین ب _  جوانان گوهر اردشیر همتی کرمان                      ضربدری بانوان                              ساعت       17:15

اشتاد مریم‌آباد _  سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی                ضربدری مینی والیبال                        ساعت       18:30

اشتاد مریم‌آباد ب _  باشگاه اردشیر همتی کرمان                    ضربدری مینی والیبال                       ساعت         19:30

اشتاد مریم‌آباد _  باشگاه اردشیر همتی کرمان                           ضربدری آقایان                              ساعت         20:30

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف _  برنده‌ی بازی‌های زرگان‌گشت و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی    ضربدری آقایان    ساعت    21:45

یادآوری می‌شود بازی‌ها یک روز پیش از برگزاری آیین گشایش نوزدهمین جام وهمن آغاز شد.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید