تارنمای خبری امرداد
در امرداد 358 چاپ شده است

اگر خط فارسی، عربی است پس پور سینا و ابوریحان هم عرب هستند

خط فارسی گوهر گران‌بهایی است که از هزاره‌های دور برای ما به یادگار مانده، و بر ماست که در پاسداری و نکوداشت آن بیش از همیشه کوشا بوده، دستورهای آن را مو به مو به انجام رسانده و از کژروی‌های من‌درآوردی در آن به دورش داریم.
چند تن از كارشناسان فرهنگ و زبان‌های باستانی، بر این باورند كه خط فارسی برگرفته از خط عربی است. از این‌رو هفته‌نامه‌ی امرداد برآن شد در نشستی با عنوان «خط فارسی ایرانی است یا عربی؟» این چالش را بررسی كند. كارشناسانی كه به عربی بودن ریشه‌ی خط فارسی باور دارند برای فرنودن(:اثبات) باورشان، دعوت ما را برای گفت‌وگو نپذیرفتند. دكتر آزاده‌ی احسانی و دكتر احمد وكیلی كارشناسانی بودند كه در این نشست باشنده شدند و ایرانی بودن خط فارسی را با آوردن شوند‌های تاریخی گواهی دادند. چكیده‌ای از سخنرانی این دو كارشناس با عنوان «اگر خط فارسی، عربی است پس پور سینا و ابوریحان هم عرب هستند» در رویه‌ی رویداد «امرداد» 358 چاپ شده است.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید