تارنمای خبری امرداد
برپایه‌ی وچر انجمن موبدان تهران

آگاهی از برگزاری آیین واج یشت گهنبار پایان سال

موبدان یسناخوان، پیرو وچر انجمن موبدان تهران و بایستگی دوری از گردهمایی، آیین واج‌‌یشت چهره‌ی همس پت میدیم گاه، گهنبار پایان سال را در خانه‌ها‌ی خود برگزار می‌‌کنند.
در راستای پیشگیری از گسترش افزون‌تر بیماری ویروسی کرونا، امشب، موبدان یزشن‌‌گر از آغاز گاه اوشهین تا بامداد، آیین یسناخوانی واج‌یشت گهنبار پایان سال (پنجه) را در خانه‌های خود اجرا می‌کنند. آیین گهنبارخوانی پنجه در ساعت 6 بامداد یکشنبه 25 اسفندماه 1398 خورشیدی از سوی موبدان در خانه‌هایشان انجام می‌شود. بهدینان می‌توانند در بامداد اوستای گهنبار یا هر بخش از اوستا را که می‌دانند همازور با موبدان بسرایند.
باشد که با نیایش‌های برآمده از دل، آرامش افزون شود تا با اندیشه‌ای درست بتوانیم از این مرحله به تندرستی گذر کنیم.
زرتشتیان گهنبار هَمَس‌پَت میدیم گاه را روزهای اهنود تا وهیشتوایش از ماه گاتابیو در گاهشمار زرتشتی برابر با 25 تا 29 اسفندماه خورشیدی برگزار می‌کنند.
ششمین و واپسین گهنبار سال، چَهره‌ی هَمَس‌پَت میدیم گاه، به گهنبار پنجه یا پنجی نامور است. واژه‌ی هَمَس‌پَت میدیم برابر شدن روز و شب معنی می‌دهد. این جشن در پنج روز پایانی هر سال برگزار می‌شود. این روزها نام جداگانه‌ای دارند که بخش‌های پنج‌گانه‌ی گات‌ها را یادآوری می‌کنند، به همین دلیل به روزهای برگزاری گهنبار پنجی، ماهِ گاتابیو نیز می‌گویند.

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.