تارنمای خبری امرداد

برگزاری دورواج آیین گهنبار چَهره‌ی همس پت میدیم‌گاه در کرج

پیرو وچر انجمن موبدان تهران و بایستگی دوری از گردهمایی درراستای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، موبد گودرز ماوندی آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی همس پت میدیم،‌ را در خانه‌ی خود برگزار کرد.
انجمن زرتشتیان کرج به آگاهی‌رساند، با سر زدن سپیده‌دم روز اهنود و گاتابیو (گاهنبار پنجی) در گاه هاون یکشنبه 25 اسفندماه 1398 خورشیدی، همکیشان ساکن کرج با خواندن گهنبار به‌گونه‌ی دورواج هر یک در خانه‌های خود، همازور با موبد گودرز ماوندادی برای شادی و گرامی‌داشت یاد هماروانان به نیایش پرداختند و هم‌بهره در میزد مینوی گهنبار از اهورامزدا  تندرستی و شادکامی را برای همگان خواستار شدند.

آیین گهنبارخوانی چهره‌ی همس‌پت‌میدیم گاه در پنج روز پایان سال از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. از پنجمین گاهنبار تا به این جشن هفتاد و پنج روز می‌گذرد. گهنبار پایان سال به یاد فروهرهای درگذشتگان است. در این گهنبار، گام ششم آفرینش، انسان آفریده شده است.

 

فرتور از انجمن زرتشتیان کرج رسیده است .

4090

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید