تارنمای خبری امرداد
به خجستگی واپسین ورهرام ایزد سال

آوای نیایش در شاه‌ورهرام‌ایزد

واپسین ورهرام روز سال 1395 خورشیدی به همراه نیایش‌ و همازوری زرتشتیان گرامی داشته شد.

شاه‌وراهرام‌ایزد شهر دیروز شنبه 14 اسفندماه 1395 خورشیدی با اوستاخوانی و نیایش گروهیِ موبد مهربان فیروزگری، موبد کورش نیکنام و موبدیار سرور تاراپوروالا، با هماهنگی هرمز خسرویانی و با باشندگیِ شماری از زرتشتیان همراه شد. همچنین نو کردن کشتی(کمربند دین زرتشتی) از سوی زرتشتیان باشنده نیز بخش دیگری از برنامه‌ی اوستاخوانی دیروز بود.

سیروگ (نان روغنی ویژه زرتشتیان) و پشمک از خوراکی‌های این روز بود که با همازوری و همیاری همکیشان پخته و در میان زرتشتیان پخش شد. هزینه‌ی این خوردنی‌ها نیز از دهش یکی از زرتشتیان فراهم شده بود.

مرد و زن، پیر و جوان از گوشه‌گوشه‌ی تهران بزرگ در این روز خجسته به نیایشگاه‌ها می‌روند و در درگاه پروردگار به پیشامدهای خوب و بد سال گذشته بدرود می‌گویند و سال نیکویی را از اهورامزدا خواستار می‌شوند.

بیستمین روز از گاهشماری زرتشتیان «ورهرام» نام دارد. ورهرام به چم(:معنای) «پیروزی» است. زرتشتیان در این روز در نیایشگاهی كه «شاه‌ورهرام‌ایزد» نامیده می‌شود، گردهم می‌آیند و اهورامزدا را نیایش می‌كنند و از او می‌خواهند كه در زندگی برخوردار از پیروزی و بهره‌مندی باشند. نیایش‌گاه‌های شاه‌ورهرام‌ایزد در خرمشاه یزد، شریف‌آباد اردكان، امیریه‌ی تهران، تهران‌پارس، كرج، كرمان و اهواز وجود دارد.

 سومین تن از راست به ترتیب: هرمز خسرویانی، موبد کورش نیکنام، موبد مهربان فیروزگری، موبدیار سرور تاراپوروالا

فرتورازهمایون مهرزاد است

1393

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید