تارنمای خبری امرداد
به خجستگی واپسین ورهرام ایزد سال

آوای نیایش در شاه‌ورهرام‌ایزد

واپسین ورهرام روز سال 1395 خورشیدی به همراه نیایش‌ و همازوری زرتشتیان گرامی داشته شد.

شاه‌وراهرام‌ایزد شهر دیروز شنبه 14 اسفندماه 1395 خورشیدی با اوستاخوانی و نیایش گروهیِ موبد مهربان فیروزگری، موبد کورش نیکنام و موبدیار سرور تاراپوروالا، با هماهنگی هرمز خسرویانی و با باشندگیِ شماری از زرتشتیان همراه شد. همچنین نو کردن کشتی(کمربند دین زرتشتی) از سوی زرتشتیان باشنده نیز بخش دیگری از برنامه‌ی اوستاخوانی دیروز بود.

سیروگ (نان روغنی ویژه زرتشتیان) و پشمک از خوراکی‌های این روز بود که با همازوری و همیاری همکیشان پخته و در میان زرتشتیان پخش شد. هزینه‌ی این خوردنی‌ها نیز از دهش یکی از زرتشتیان فراهم شده بود.

مرد و زن، پیر و جوان از گوشه‌گوشه‌ی تهران بزرگ در این روز خجسته به نیایشگاه‌ها می‌روند و در درگاه پروردگار به پیشامدهای خوب و بد سال گذشته بدرود می‌گویند و سال نیکویی را از اهورامزدا خواستار می‌شوند.

بیستمین روز از گاهشماری زرتشتیان «ورهرام» نام دارد. ورهرام به چم(:معنای) «پیروزی» است. زرتشتیان در این روز در نیایشگاهی كه «شاه‌ورهرام‌ایزد» نامیده می‌شود، گردهم می‌آیند و اهورامزدا را نیایش می‌كنند و از او می‌خواهند كه در زندگی برخوردار از پیروزی و بهره‌مندی باشند. نیایش‌گاه‌های شاه‌ورهرام‌ایزد در خرمشاه یزد، شریف‌آباد اردكان، امیریه‌ی تهران، تهران‌پارس، كرج، كرمان و اهواز وجود دارد.

 سومین تن از راست به ترتیب: هرمز خسرویانی، موبد کورش نیکنام، موبد مهربان فیروزگری، موبدیار سرور تاراپوروالا

فرتورازهمایون مهرزاد است

1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید