لوگو امرداد
در امرداد 361 چاپ شده است

ساسانیان، پیوندگاه دین و شهریاری

از اردشیر بابکان یاد شده که: «دین و فرمانروایی برادر یکدیگرند و یکی از دیگری بی نیاز نیست. دین شالوده ی فرمانروایی است و فرمانروا نگاهبان دین است، هرچه را باید نباشد از میان برود و هرچه نگاهبان نداشته باشد، تباه شود (طبری، 1368: ج 1: 671)». پیوند دین و دولت در روزگار ساسانیان نه تنها در نوشتارهای پهلوی این روزگار و کتاب های تاریخ نگاران دوره های اسلامی بازنمود داشته است، بلکه این مساله در نخستین پایتخت‌های آنان مانند اردشیرخوره و بیشاپور نیز به خوبی نمایان است. چنان‌که در پایتخت های اردشیر و شاپور یکم، نیایشگاه های دینی با کاخ های آن ها همسری می کند.
اردشیر بابکان نخستین فرمانروای ساسانی، خود را از دودمان هخامنشیان می دانست و با بی بهره دانستن اشکانیان از این برتری(:مزیت)، فرمانروایی را از آن خود کرد و توانست حکومتی بنیان نهد که بر پایه ی دین ملی باشد (گیرشمن، 1368: 345). فرمانروایی ساسانی که اردشیر پی افکند، مبنای دینی داشت. او با پیوند دین و دولت، یکپارچگی ملی را در ایرانشهر…
آنچه خواندید بخش کوتاهی از نوشتار «ساسانیان، پیوندگاه دین و شهریاری» است که در رویه‌ی تاریخ 361 چاپ شده است.

به نوشتار امتیاز بدهید.
به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-01-09