تارنمای خبری امرداد

برپایی گهنبار ایاسرم در دخمه‌ی اله‌آباد یزد

گهنبار چهره ایاسرم 21 مهرماه 1395 خورشیدی در روستای زرتشتی‌نشین اله‌آباد یزد برپا شد.

آیین گهنبار در پیرامون دخمه‌ی اله‌آباد از محل دهش روان‌شاد مهربان اسفندیار باستانی برگزار شد. 

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

6744

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.