تارنمای خبری امرداد

زرتشتیان تهران به پیشواز گهنبار «ایاسرم» رفتند

آتشکده‌ی تهران در نخستین ساعات سپیده‌دم ۲۰ مهرماه، همزمان با آغاز گهنبار چَهره‌ی «ایاسرم» میزبان زرتشتیانی بود که برای نیایش و راز و‌نیاز با پروردگار خود به این جایگاه سپندینه رفتند.

گهنبار چَهره‌ی ایاسرم، به چَم(:معنی) آغاز سرما، که گاه آفرینش گیاهان است از ۲۰ تا ۲۴ مهرماه است و زرتشتیان در بامداد نخستین روز این چهره به آتشکده می‌روند و هم‌آوا با موبد به نیایش پروردگار می‌پردازند. این آیین را «واج‌یشت» یا به پیشواز گهنبار رفتن می‌گویند.

گفتنی است در این برنامه با صبحانه‌ای که از دهش شهرام فیروزبخش برای تندرستی خانواده تامین شده بود، از باشندگان پذیرایی شد.

گهنبار

گهنبار

موبد محراب وحیدی در مورد پاسداشت گیاهان و درختان سخن گفت

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

فرتور از همایون مهرزاد است 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید