تارنمای خبری امرداد

مجمع همگانی انجمن خیریه درمانی پزشکان زرتشتی برگزار شد

مجمع همگانی انجمن خیریه پزشکان زرتشتی آدینه 16 مهرماه 1395 خورشیدی با گزینش شیرین کاویانی به عنوان بازرس به پایان رسید.

در این مجمع که 24 تن در آن باشنده بودند تراز و بیلان به تصویب رسید.

گفتنی است هموندان هیات مدیره‌ی انجمن خیریه درمانی سیما بزرگچمی به عنوان فرنشین(:رییس)، آرمیتی خضری جانشین فرنشین، آرمیتا آروین دبیر هیات مدیره، آرمیتا آریایی‌نژاد خزانه‌دار و انوشه باستانی هستند.

این انجمن بنا بر اساس‌نامه به فعالیت‌های آموزشی و خیریه می‌پردازد و هر ماه سمیناری آموزشی نیز برگزار می‌کند.

    

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.